bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomii Społecznej

Projekt realizowany w latach 2006 - 2007 przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na zlecenie Sieć SPLOT w partnerstwie z innymi organizacjami, realizowało projekt w ramach IW EQUAL „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej".

Partnerzy w projekcie:

 • Instytut Rozwoju Służb Społecznych,
 • Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych,
 • UNDP Polska,
 • SPLOT,
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • Stowarzyszenie KLON/JAWOR,
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych.


Celem projektu było umożliwienie stabilnego rozwoju podmiotom ekonomii społecznej poprzez wypracowanie modelu funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Polsce, a także trwała poprawa funkcjonowania sektora ekonomii społecznej (w szczególności tej jego części, która związana jest z organizacjami pozarządowymi) poprzez szerokie udostępnienie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w ramach projektu.

Zadania Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu:

 • uruchomienie regionalnego infopunktów ekonomii społecznej,
 •  analiza współpracy instytucji ekonomii społecznej z samorządami lokalnymi (badanie: barometr współpracy).

Podstawową funkcją regionalnego Infopunktu było:

 • udzielanie informacji dotyczących:
  - specyfiki ekonomii społecznej,
  - tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  - aspektów prawnych związanych z tworzeniem i zarządzaniem, podmiotami ekonomii społecznej.
  - funkcjonujących w regionie podmiotów gospodarki społecznej,
 • prowadzenie poradnictwa i szkoleń z zakresu:
  - tworzenia podmiotów gospodarki społecznej
  - zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej w aspekcie finansowym, księgowym i prawnym.

Działania Infopunktów skierowane były do organizacji i instytucji (np. spółdzielnie socjalne, Cisy i KISy - zaczątek infrastruktury dla ES).
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy