bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego
Realizatorzy:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji:
01.07.2014 – 20.12.2014

Adresaci projektu:
 Przedstawiciele stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego działających na terenie województwa opolskiego

Cele projektu:
 Wzmocnienie oraz profesjonalizacja przedstawicieli organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochrona zdrowia psychicznego działających na terenie województwa opolskiego w zakresie funkcjonowania NGO

Działania przewidziane w ramach projektu:
1. Cykl szkoleniowy 
2. Poradnictwo indywidualne
3. Biblioteka lidera

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Oriana Górska
e-mail: o.gorska@ocwip.pl,  tel.: 731 705 780Projekt finansowany przez Województwo Opolskie

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy