bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO
Realizatorzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOkres realizacji: 01.03.2014 – 31.03.2015 r. 


Adresaci projektu:


• przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, jak i inne organizacje  na terenie województwa opolskiego


Cele projektu:

 • Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz upowszechnienie wypracowanych mechanizmów współpracy wśród JST i NGO w Województwie Opolskim
 

Działania przewidziane w projekcie:


• Stworzenie internetowej platformy współpracy pomiędzy NGO i JST
• Wypracowanie standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych
• Wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych
• Wypracowanie modelu tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych
• Wypracowanie standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji    Pozarządowych oraz określenie potencjalnych sposobów jego finansowania
• Stworzenie bazy danych organizacji pozarządowych, pełnomocników, mapy inicjatyw społecznych
• Organizacja konferencji Forum Inicjatyw Pozarządowych
• Poszerzenie formuły konkursowej "Opolskie Niezapominajki" o dodatkową kategorię "Społecznik Roku"
• Wdrożenie w UMWO samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy
• Upowszechnienie wypracowanych rozwiązań w 12 powiatach na terenie województwa opolskiego 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

- Wojciech Witoń, e-mail: w.witon@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 (Koordynator projektu, OCWIP)
- Alicja Gawinek, e-mail: a.gawinek@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 (Opiekun standaryzacji, OCWIP)
- Tomasz Kosmala, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 (Specjalista ds. analiz) 

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy