bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Więcej wiemy lepiej pomagamy bis
„Więcej wiemy – lepiej pomagamy – bis”

Realizatorzy:
 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Lider 
 Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Partner 

  
Okres realizacji: 01.05.2013 – 30.04.2015.


Adresaci projektu:
 wolontariusze i wolontariuszki z województwa opolskiego,
 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 mieszkańcy i mieszkanki woj. opolskiego.

Cele projektu:
 zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu i jego znaczenia, jako jednej z metod aktywizacji społecznej wśród pracowników/ pracownic i wolontariuszy/ wolontariuszek instytucji pomocy i integracji społecznej oraz mieszkańców/ mieszkanek województwa opolskiego,
 zwiększenie wiedzy na temat dobrych praktyk oraz postaw w obszarze wolontariatu,
 zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu i problemów osób wykluczonych społecznie na terenie województwa opolskiego.
Działania przewidziane w projekcie
 działania promocyjne,
 kampania informacyjno - promocyjna w mediach lokalnych i w internecie,
 wydarzenia specjalne „Miejska Dżungla” w przestrzeni publicznej,
 cykl profesjonalnych seminariów dotyczących wolontariatu,
 publikacja na temat m.in. dobrych praktyk w zakresie wolontariatu w województwie opolskim,  
 konkurs „Wolontariusz roku” oraz „Organizacja/ instytucja przyjazna wolontariuszom”,
 prowadzenie strony www.wiemy-pomagamy.pl

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Alicja Gawinek
535 446 389
a.gawinek@ocwip.pl

Strona projektu –   


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach
 Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy