bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Więcej wiemy - lepiej pomagamy

 Więcej wiemy - lepiej pomagamy.


Realizatorzy:


 • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, 
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
   
Okres realizacji: 01.12.2010 – 30.11.2011.


Adresaci projektu:

 • wolontariusze z województwa opolskiego,
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • mieszkańcy woj. opolskiego.
Cele projektu:

 • wzrost i upowszechnianie wiedzy o wolontariacie i problemach osób wykluczonych społecznie na terenie województwa opolskiego poprzez stronę internetową, mobilna wystawę fotograficzną, akcje społeczne i akcję informacyjno - promocyjną,
 • aktywizacja organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie współpracy z wolontariuszami i między sobą (wymiana doświadczeń i informacji).
Działania przewidziane w projekcie

 • działania promocyjne,
 • kampania informacyjno - promocyjna w mediach lokalnych i w internecie,
 • organizacja mobilnej wystawy fotograficznej pokazującej wolontariuszy pracujących z osobami potrzebującymi,
 • akcja społeczna „miejska dżungla" organizowana przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
 • dyskusje moderowane z ludźmi, którym bliska jest idea wolontariatu i którzy aktywnie działają w tej dziedzinie,
 • koncert na zakończenie projektu, organizowany przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, na którym przedstawione zostaną rezultaty projektu.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Dorota Piechowicz


Oficjalna strona projektu:

www.wiemy-pomagamy.pl
   
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy