bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Trener Pracy moją szansą!
Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Nazwa:

 „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.”

Okres realizacji:  

01.06.2014 - 31.12.2016

Adresaci:

Pełnoletnie niezatrudnione osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu woj. opolskiego i śląskiego.

Cel: 

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową 40 osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.

Działania:

 indywidualne wsparcie przez trenera pracy
 indywidualne wsparcie psychologiczne
 indywidualne wsparcie przez doradcę zawodowego
 warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na rynku pracy
 kursy i szkolenia zawodowe
 spotkania w ramach dobrych praktyk z pracującymi osobami niepełnosprawnymi
 stworzenie i emisja serii programów w telewizji regionalnej dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Osoby odpowiedzialne za realizację:

Karolina Bujak –  tel. 608433243, e-mail: k.bujak@ocwip.pl
Magdalena Szul-Fryda – tel. 731 705 809,  e-mail: m.szul.fryda@ocwip.pl


Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy