bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Sieć Samopomocowa Osób Głuchych/Niesłyszących w Województwie Opolskim

Realizatorzy:

- Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
- Parytetowy Związek Socjalny Krajów Związkowych Nadrenia-Palatynat   /Kraj Saary (Der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland     e. V.)
- Polski Związek Głuchych Oddział Opole (partner wspierający po stronie    polskiej)  

Okres realizacji:

1.03.2014 – 28.02.2015 


Adresaci: 

Osoby niesłyszące z terenu woj. opolskiego poprzez aktywność w kołach terenowych Polskiego Związku Głuchych Oddział Opole. 
Pośrednio również rodziny osób niesłyszących, wolontariusze działający w tym obszarze oraz pracownicy PZG statutowo działający na rzecz osób głuchych. 

Cele:

Głównym celem projektu jest uruchomienie pięciu grup samopomocy osób niesłyszących w województwie opolskim i połączenie ich w sieć wsparcia w kooperacji OCWIP z Polskim Związkiem Głuchych (PZG), celem polepszenia sytuacji socjalnej i społecznej osób niesłyszących w województwie opolskim.


Działania:

 dwudniowe spotkanie w Opolu realizatorów projektu w celu omówienia i sprecyzowania przebiegu projektu
 Rekrutacja i przeszkolenie około 15 wolontariuszy. Wolontariusze powinni być do dyspozycji grup samopomocowych w trakcie, jak i po zakończeniu projektu 
 przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń do pracy grup samopomocowych na miejscu w pięciu wybranych okręgach: Opole, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie i Nysa
 Wsparcie w utworzeniu i w pracy pięciu grup samopomocowych (jedna grupa na jeden okręg), między innymi poprzez dwóch animatorów zatrudnionych w ramach projektu i przez wyszkolonych w projekcie wolontariuszy. Koncept pracy i jej organizację grupy tworzą na własną odpowiedzialność. Spotkania każdej z grup powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w miesiącu. Każda grupa wybiera spośród siebie koordynatora (lidera). 
 Wyszkolenie  liderów grup samopomocowych
 pobyt studyjny w Nadrenii-Palatynacie/Kraju Saary dla wybranych wolontariuszy,  liderów grup i koordynatora projektu celem poznania sposobu funkcjonowania i sposobów wsparcia grup samopomocy w Niemczech.
 Połączenie w sieć pracy pięciu grup samopomocowych przez stałą wymianę informacji o planach i metodach pracy, jak i za pomocą pięciu spotkań dyskusyjnych obejmujących wszystkich członków pięciu grup wsparcia.
 kampania informacyjna służąca zwiększeniu świadomości społecznej w kwestii problemów osób z dysfunkcją słuchu w województwie opolskim 
 półdniowa konferencja podsumowująca projekt – w Opolu Osoby odpowiedzialne za realizacje projektu:
- Dorota Piechowicz – Witoń, koordynatorka projektu po stronie OCWIP, d.piechowicz@ocwip.pl, 77 441 50 25 
-Tomasz Kosmala, asystent koordynatora po stronie OCWIP, t.kosmala@ocwip.pl , 77 441 50 25
- Katarzyna Golik, obsługa księgowa. 


Projekt dofinansowywany przez Akcję Człowiek /Aktion Mensch e.V. 

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy