bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Sensotwórcy – ludzie dla których tworzenie ma sens – II edycja
Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Partner wspierający: 
Instytut  Nauk Pedagogicznych  Uniwersytetu Opolskiego 

Okres realizacji: 

11 czerwca 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku. 

Adresaci projektu: 

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu woj. opolskiego. 


Działania:

- w ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony konkurs autobiograficzny dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkujących teren województwa opolskiego. 
Konkurs dotyczy aktywności twórczej. 

Projekt jest finansowany w ramach zadania publicznego rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Dorota Piechowicz-Witoń – opiekun merytoryczny projektu z ramienia zarządu OCWIP, e-mail: d.piechowicz@ocwip.pl, tel. 535 144 679 

Elżbieta Kucharska – koordynatorka projektu, e-mail: e.lesiak@ocwip.pl, 731 705 807 

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy