bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Regionalne forum profilaktyki selektywnej i wskazującej
Regionalne forum profilaktyki selektywnej i wskazującej

Realizatorzy:

•    Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
•    Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji:

01.09.2016 – 30.11.2016

Adresaci projektu:

•    przedstawiciele organizacji trzeźwościowych oraz innych organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień na terenie województwa opolskiego oraz przedstawiciele pomocy społecznej i pedagodzy szkolni.


Cel projektu:

•    Wsparcie integracji organizacji trzeźwościowych  oraz innych podmiotów działających na rzecz profilaktyki uzależnień


Działania przewidziane w projekcie:

•    dwudniowe forum


Osoby odpowiedzialne, za realizację projektu:

- Iwona Dolna, email: idolna@opole.frdl.pl, tel. 77 45 44 300
- Katarzyna Wilkos, email: k.wilkos@ocwip.pl, tel. 731 705 781

 

Projekt realizowanej w ramach zadania publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy