bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego


Realizatorzy: 
 CTC Polska spółka z o.o.
 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,

Okres realizacji: 1.09.2012 – 30.09.2014


Adresaci projektu: 
 osoby niepełnosprawne i nieaktywne zawodowo w wieku 16-64 lata zamieszkałe lub uczące się na terenie województwa opolskiego
 otoczenie osób niepełnosprawnych, w ramach zadań wsparcia otoczenia zawodowego ON (pracodawcy, współpracownicy) 
Cele projektu:
 Podniesienie zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku pracy 45 niepracujących osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego, poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz zatrudnienie wspomagane.

Działania:
 indywidualnego wsparcia trenera pracy, doradztwa psychologiczne i wsparcie doradcy zawodowego
 specjalistyczne szkolenia zawodowe
 zatrudnienie subsydiowane
 stypendium szkoleniowe w ramach warsztatów rozwijających kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na rynku pracy. 


Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Dorota Piechowicz–Witoń (Informacje ogólne, rekrutacja) 
e-mail: d.piechowicz@ocwip.pl
Wojciech Witoń (Rekrutacja, Sprawy organizacyjne-administracja
e-mail: w.witon@ocwip.pl 

Biuro: (77) 441 50 25 
Oficjalna strona projektu:

 
http://www.pelnosprawni.ctc.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach
 Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Inne informacje o projekcie

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy