bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego
Realizatorzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Centrum Promocji i Rozwoju inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw pozarządowych z Wrocławia
 • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika


Okres realizacji: 01.03.2014 – 30.06.2015 r. 


Adresaci projektu:

• funkcjonujące rady działalności pozytku publicznego, organizacje pozarzadowe, JST  na terenie województwa opolskiego, dolnoslaskiego, śląskiego i łódzkiego


Cele projektu:

 • Zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu, monitorowaniu polityk publicznych poprzez wzmacnianie potencjału działających rad i powstanie nowych na obszarze województwa opolskiego, dolnoslaskiego, śląskiego i łódzkiego
 

Działania przewidziane w projekcie:


• stworzenie internetowej platformy współpracy pomiędzy Radami
• wypracowanych standardów działania Rad
• doradztwo w zakresie wdrożenia standardów w Radzie.
• powołanie forum Rad
• 
 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

- Wojciech Witoń, e-mail: w.witon@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 (Koordynator projektu, OCWIP)Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy