bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Miejskie Centrum Wolontariatu
Miejskie Centrum Wolontariatu
„Miejskie Centrum Wolontariatu”

Realizatorzy:
• Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
• Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

 
Okres realizacji: 20.03.2016 – 10.12.2016.


Adresaci projektu:
• wolontariusze i wolontariuszki z terenu Miasta Opole,
• mieszkańcy Miasta Opole,
• koordynatorzy pracy wolontariackiej.

Cele projektu:
• zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu i jego znaczenia oraz wsparcia jego rozwoju w ramach  Centrum Wolontariatu,


Działania przewidziane w projekcie:
• działania promocyjne,
• kampania informacyjno - promocyjna w mediach lokalnych i w internecie,
• cykl profesjonalnych szkoleń dotyczących wolontariatu dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,
• dyżury w Centrum Wolontariatu oraz w siedzibie OCWIP,
• organizacja Regionalnej Gali Wolontariatu,
• współprowadzenie strony internetowej.

Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Opola.

Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Alicja Gawinek
535 446 389
a.gawinek@ocwip.plProjekt finansowany przez Urząd Miasta Opola.Inne informacje o projekcie
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy