bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Kulturalni pięćdziesięcioletni.
Realizator: 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Współorganizator:

Ośrodek Badań Społecznych SONDA 

Okres realizacji:  

01.04.2014 roku do 31.12.2014 roku.  

Adresaci projektu:  

• osoby w wieku 50+ zamieszkujące na terenie województwa opolskiego; samorządowe instytucje kultury; organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury i podejmujące inicjatywy na rzecz i z udziałem osób w wieku 50+. 

Cele projektu: 

Zwiększenie wiedzy nt. inicjatyw kulturalnych angażujących osoby w wieku 50+ z terenu województwa opolskiego. Zbadanie wpływu tychże inicjatyw na rozwój kapitału społecznego. 

Działania: 

 • I etap badań – diagnoza podejmowanych inicjatyw angażujących osoby w wieku 50+
 • II etap badań – ewaluacja wybranych typów działań angażujących osoby w wieku 50+
 • przygotowanie raportów z prowadzonych badań

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: 
Katarzyna Golik  – koordynator zadania, e-mail: k.golik@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inne informacje o projekcie

2014-12-30 - Diagnoza osób 50+

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy