bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Forum profesjonalnej profilaktyki 2014
Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji: 

01.07 2014 roku do 20.12.2014 roku. 

Adresaci projektu: 

• przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, organizacje trzeźwościowe, jak i inne organizacje realizujące programy profilaktyczne  na terenie województwa opolskiego

Cele projektu:

Zwiększenie wiedzy i kompetencji około 40 osób w zakresie profesjonalnej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, będących przedstawicielami samorządów, stowarzyszeń i innych organizacji realizujących programy profilaktyczne działających w województwie opolskim.

Działania:

 • dwudniowe forumOsoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Mateusz Kołtowski – koordynator zadania, e-mail: m.koltowski@ocwip.pl, tel. 731 705 783 
Projekt finansowany przez Województwo OpolskiePrzechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy