bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Silne NGO 2

Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy  nr CDO-ROP.526.20.2.2019 zawartej z Miastem Opole.

Okres realizacji: 15.05.2019 – 30.11.2019

Adresaci: organizacje pozarządowe  lub inne uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.) zarejestrowane na terenie miasta Opola.

Cel: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

Działania:
1. Ogłoszenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.)
2. Wybór minimum 8 ofert – które łącznie zostaną dofinansowane kwotą 40 000,00 zł.

Kontakt: Tomasz Kosmala tel. 77 441 50 25, 531 531 359, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl


Projekt finansowany ze środków  Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO”  - umowa nr CDO-ROP.526.20.2.2019 z dnia 15.05.2019

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy