bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

OFERTA - SZKOLENIA

Szkolenia
OFERTA - SZKOLENIA NA ZLECENIE


Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymusza na nas nieustanną edukację. Dlatego Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oprócz bezpłatnych szkoleń, które realizuje w ramach projektów, na zlecenie przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia.

Oferta szkoleniowa OCWIP obejmuje następujący zakres tematyczny:
• Aspekty prawne funkcjonowania organizacji 
   pozarządowych;
• Zarządzanie zespołem w organizacji,
• Pisanie projektów i wypełnianie wniosków 
   o dotację ze źródeł krajowych i zagranicznych,
• Doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
• Przedsiębiorczość społeczna,
• Rola i miejsce organizacji pozarządowych
   w społeczeństwie obywatelskim,
• Współpraca organizacji pozarządowych ze
   strukturami biznesu,
• Współpraca organizacji pozarządowych ze
   strukturami samorządowymi,
• Zarządzanie finansami,
• Zastosowanie komputera w pracy organizacji
   pozarządowej,
• Szkolenia dla projektodawców z funduszy
   i programów europejskich,
• Umiejętność zarządzania czasem,
• Umiętność radzenia sobie ze stresem,
• Usprawnienie komunikacji,
• Podstawy negocjacji,
• Public relations dla NGO,
• Marketing dla NGO,
• Pozyskiwanie funduszy ze środków poza
   projektowych.

Szczegółowe programy szkoleń dostosowujemy do potrzeb uczestników. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych.

Cena szkoleń zależy od:

liczby godzin szkoleniowych,
zakresu tematycznego,
miejsca szkolenia,
liczby uczestników.

Kontakt:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36, 35-064 Opole
tel. 77 441 50 25
e-mail: biuro@ocwip.pl

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy