bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

INFORMACJE - WSZYSTKIE

Konkurs Barwy Wolontariatu 2017
2017-10-17
Konkurs Barwy Wolontariatu 2017

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, jako regionalny partner Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu już po raz kolejny zaprasza do udziału w regionalnej edycji konkursu Barwy Wolontariatu 2017. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy/wolontariuszek i grup wolontariuszy. Jest to już 17 edycja Konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom i wolontariuszkom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.


Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy mają okazję poznać i wyróżnić ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych.


Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.


ZGŁOSZENIA
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
•    osobiście lub listownie na adres: ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole (liczy się data wpływu)
•    pocztą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl (skan z podpisami)


TERMIN ZGŁOSZEŃ: 20 listopada 2017

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłoszenie może być wypełnione elektronicznie, należy jednak pamiętać o odręcznym podpisie. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik i musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).


KTO MOŻE BYĆ NOMINOWANY?
Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze indywidualni lub grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne – bez ograniczeń wiekowych.


Przypominamy: Kapituła konkursu dokonuje wyboru na podstawie przesłanych zgłoszeń, dlatego warto dokładnie i ciekawie opisać aktywność wolontariuszy z uwzględnieniem poszczególnych działań realizowanych w ramach wolontariatu.


KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.


Laureaci Konkursu oraz jego uczestnicy zostaną zaproszeni na Galę, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 roku i jest organizowana w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.


DO POBRANIA:
•    Barwy Wolontariatu 2017 - regulamin
•    Barwy Wolontariatu 2017 - formularz zgłoszeniowy


ORGANIZATOR:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu.

 

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy