bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

INFORMACJE - SZKOLENIA

2014-11-28
Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych
Podczas spotkania Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przedstawi zagadnienia związane m.in. z:

  • podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020
  • możliwościami uzyskania dofinansowania dla organizacji pozarządowych w obszarach: edukacji i szkoleń, aktywizacji społecznej i integracji, biznesu (organizacje pozarządowe jako instytucje otoczenia biznesu)
  • źródłami informacji o funduszach europejskich
W związku z trwającymi przygotowaniami nad zatwierdzeniem przyszłych programów na spotkaniu przedstawione będą informacje o charakterze ogólnym zgodne z oficjalnymi dokumentami i obecnym stanem prac.

Po zakończeniu spotkania CPI zaprasza na indywidualne konsultacje.

Zapisz się na spotkanie TUTAJ

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Spotkania pn. „Środa z Funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 12.00.

Podczas spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie  finansowej 2014-2020 w ujęciu poszczególnych grup odbiorców:

  • organizacji pozarządowych (3 grudnia 2014 r.),
  • jednostek samorządu terytorialnego (7 stycznia 2015 r.),
  • przedsiębiorców (4 lutego 2015 r.),
  • społeczności lokalnych (4 marca 2015 r.).

Zapraszamy!
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy