bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

INFORMACJE - SZKOLENIA

2016-02-26
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, poświęcone zmianom w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie Prawo o Stowarzyszeniach.
2016-01-07
Zapraszamy Państwa na seminaria warsztatowe przeznaczone dla osób pracujących w organizacjach prowadzących programy profilaktyczne i związaną z nimi ewaluację wewnętrzną własnych działań.
2015-11-16
Zarząd Województwa Opolskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) realizuje cykl bezpłatnych szkoleń specjalistycznych dla potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020.
2015-11-16
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza przedstawicieli niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej w tym organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji.
2015-06-03
Przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów z Opola, Brzegu, Nysy, Grodkowa i Głubczyc brali udział w szkoleniu planującym dla inicjatorów powstania Rad Działalności Pożytku Publicznego.
2015-05-05
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na dwudniowe spotkanie planujące dla nowo powołanych/powoływanych Rad Działalności Pożytku Publicznego.
2014-11-28
9 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne nt. możliwości aplikowania do Funduszu Wyszehradzkiego. Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarządowych z województwa opolskiego.
2014-11-28
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym z cyklu „Środa z Funduszami dla…”. Najbliższe spotkanie - 3 grudnia 2014 - nosi tytuł „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”.
2013-11-06
Stowarzyszenie Immaculata wraz z Urzędem Miasta Opole zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „Praca metodą streetwork”.
2013-11-04
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Fimango 2013 - Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” na temat: „Podstawy rachunkowości w organizacjach pozarządowych".
1 2
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy