bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2010-12-01
Otwarcie Centrum wsparcia NGO w Strzelcach Opolskich.

Centrum jest elementem projektu „Centra Wsparcia dla NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerem projektu jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Profesjonalni doradcy Centrum będą wspierać przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu strzeleckiego między innymi poprzez: doradztwo z zakresu aspektów formalno - prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, rejestracji podmiotu pozarządowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowania i tworzenia projektów konkursowych, źródeł finansowania dla organizacji pozarządowych; spotkania informacyjne i branżowe dla organizacji pozarządowych (tematyka spotkań będzie dotyczyć w szczególności źródeł finansowania działań przez organizacje pozarządowe, możliwości związanych z zaangażowaniem wolontariuszy w prace organizacji czy współpracy z administracją publiczną), szkolenia, coaching, spotkania sieciujące.

W programie otwarcia między innymi:

  • prezentacja misji i założeń Centrum Wsparcia NGO;
  • seminarium na temat: Prawa i obowiązki dla OPP wynikające ze znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii sprawozdawczości; 
  • diagnoza sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych i zaplanowanie spotkań informacyjno - branżowych  w Centrum.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 30.11.2010  formularza zgłoszeniowego na adres: d.piechowicz@ocwip.pl,  fax. 077 441 50 25 wew. 103 lub na adres biura OCWIP, ul. Damrota 4, pok. 35-36, 45-064 Opole.
W razie pytań prosimy o kontakt : Dorota Piechowicz 077 441 50 25 wew. 102.

 

Szczegóły projektu
Centra wsparcia NGO
Centra Wsparcia NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych. Okres realizacji: 1.10.2010 – 31.12.2011.
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy