bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-06-06
Zapraszamy członków Rad Działalności Pożytku Publicznego do współpracy!
Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” (Działanie 5.4.2 POKL), podjęliśmy inicjatywę opracowania standardów powoływania rad, procedur funkcjonowania i komunikacji wewnętrznej oraz standardu monitoringu i ewaluacji prac RDPP.

W związku z tym planujemy powołanie GRUPY ROBOCZEJ, składającej się z przedstawicieli już działających Rad, z 4 województw uczestniczących w tym projekcie (łódzkiego, opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego).  

Grupa Robocza spotka się sześciokrotnie, od lipca do grudnia 2014 roku. Dwudniowe spotkania odbędą się w dni robocze lub wolne od pracy, w zależności od decyzji uczestników grupy. Na spotkaniach zapewnione będzie zakwaterowywanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. Praca w grupie wiąże się z wynagrodzeniem w wysokości 800 zł brutto za spotkanie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach grupy roboczej proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: rekrutacja@ocwip.pl, z krótką informacją na swój temat (imię i nazwisko, czas i charakter pracy w radzie, oraz preferencje co do terminów spotkań - w tygodniu czy w weekend) do dnia 09.06.2014 r.

Z Województwa Opolskiego do pracy w grupie zaprosimy 4 osoby.

Data pierwszego spotkania została już ustalona i będzie to 3-4 lipca 2014 r. (miejsce nie zostało jeszcze konkretnie ustalone).

Biorąc pod uwagę Państwa wiedzę i doświadczenie będzie nam miło jeśli przyjmiecie zaproszenie do współpracy.

Szczegóły projektu
Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego
"Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego". Okres realizacji: 01.03.2014 – 30.06.2015 r.
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy