bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2012-01-17
Raport - opolskie organizacje

31 grudnia 2011 zakończył się projekt realizowany przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pn. „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”.
Zachęcamy do zapoznania się z Raportem końcowym z badania fokusowego uczestników cyklu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu.

 

W cyklu edukacyjnym realizowanym w ramach projektu wzięło udział 15 organizacji
z różnych obszarów Opolszczyzny. Cykl edukacyjny był odpowiedzią na potrzebę zwiększenia wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania organizacji non profit.
Z cyklem edukacyjnym „Zarządzanie i rozwój organizacji pozarządowej” związane były dodatkowe usługi dla uczestniczących w nim organizacji a mianowicie: coaching
(z wypracowaniem indywidualnego planu rozwoju organizacji), doradztwo ogólne
i specjalistyczne, pula rozwojowa na zakup usług lub drobnego sprzętu – jako elementów niezbędnych do rozwoju organizacji.

Badania przeprowadzone wśród uczestników cyklu edukacyjnego dotyczyły następujących obszarów:
- zasoby ludzkie w organizacji
- zasoby techniczne i administracyjne
- odbiorcy działań organizacji
- współpraca  z innymi podmiotami.

Raport stanowi wycinek wiedzy nt. opolskich organizacji. Wszelkie uogólnienia i rekomendacje dotyczyć mogą tylko uczestników badaniach. Nie należy traktować wyników jako wiedzy na temat całego opolskiego sektora pozarządowego.

Projekt współfinansowany  przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

RAPORT DO POBRANIA

Szczegóły projektu
Centra wsparcia NGO
Centra Wsparcia NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych. Okres realizacji: 1.10.2010 – 31.12.2011.
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy