bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-08-02
Cykl szkoleń dla organizacji trzeźwościowych i zdrowia psychicznego
Zapraszamy na cykl szkoleń dla organizacji trzeźwościowych i organizacji zajmujących się ochrona zdrowia psychicznego

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w projekcie, który ma na celu wsparcie organizacji trzeźwościowych oraz stowarzyszeń aktywnych w ochronie zdrowia psychicznego.

Projekt nawiązuje do przeprowadzonego w 2013 roku cyklu szkoleń skierowanych do liderów opolskich organizacji trzeźwościowych   i jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby tychże organizacji. Działania mają zagwarantować całościowe wsparcie rozwoju opolskich organizacji pozarządowych poprzez kompleksowe oddziaływanie na ich przedstawicieli, zapewniając fachowe wsparcie doradcze i szkoleniowe.
Zadanie jest kierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie oraz profesjonalizacja przedstawicieli organizacji trzeźwościowych, zwiększenie wiedzy na temat prawnych i finansowych działań organizacji pozarządowych, przygotowania i pisania projektów,  a także wypracowanie umiejętności  budowania profesjonalnych relacji organizacji z administracją i środowiskiem lokalnym.

W ramach projektu przewidziane są:
1) Cykl szkoleniowy składający się z 3 dwudniowych szkoleń, podczas których będą realizowane następujące tematy:
 Źródła finansowania działań organizacji pozarządowych
 Formy stałej współpracy i wsparcia poszczególnych organizacji trzeźwościowych, opracowanie odpowiednich kanałów informacyjnych
 Budowanie profesjonalnych relacji organizacji z administracją i środowiskiem lokalnym
 Aktywizowanie ludzi do działania poprzez wolontariat
 Zarządzanie personelem w organizacji
 Księgowość, rozliczenia finansowe w NGO
 Zawiązywanie partnerstw

Uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, nocleg i wyżywienie.

Termin realizacji cyklu:
29.08.2014 – 30.08.2014 (I szkolenie) Hotel Carina
27.09.2014 – 28.09.2014 (II szkolenie) Hotel Gorzelanny
18.10.2014 – 19.10.2014 (III szkolenie) Hotel Chrobry

Miejsce realizacji szkoleń

Hotel Carina
Pokrzywna 76
48-267 Jarnołtówek

Hotel Gorzelany
Pokrzywna 76
48 – 267 Jarnołtówek

Hotel Chrobry
Pokrzywna 69
48 – 267 Jarnołtówek

2) Poradnictwo indywidualne

W ramach poradnictwa przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania organizacji. Porady będą udzielane w siedzibie OCWIP, telefonicznie, mailowo

3) Biblioteka lidera 

Zostanie udostępniona zgromadzona fachowa literatura z zakresu funkcjonowania III Sektora. Będzie ona dostępna w trakcie trwania projektu.

REKRUTACJA

Projekt zakłada udział 20 uczestników. Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie przesłanych zgłoszeń. Kolejność zgłoszeń będzie decydowała o przyjęciu na szkolenia. Osoby, które wyrażą chęć udziału w projekcie są zobowiązane do uczestnictwa w całym cyklu szkoleniowym – trzy zjazdy.

W przypadku niemożności uczestniczenia w szkoleniu przedstawiciela zgłoszonej organizacji, jego miejsce może zająć inny wytypowany przez organizację przedstawiciel.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 8 SIERPNIA DO GODZINY 15:00 ZA POMOCĄ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą, faksem, mailem lub złożyć osobiście
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Damrota 4/35-36, 45 – 064 Opole,
tel.: 77 466 21 39, 77 441 50 25, fax wew.103
e – mail: o.gorska@ocwip.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Oriana Górska o.gorska@ocwip.pl, tel.: 731 705 780


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Projekt finansowany przez samorząd Województwa Opolskiego.
Szczegóły projektu
Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego
Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Okres realizacji: 01.07.2014 – 20.12.2014
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy