bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2018-07-27
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jako operator konkursu na podstawie umowy nr CDO-ROP.526.12.1.2018PP zawartej z Miastem Opole ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w konkursie.
2018-07-18
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zapraszają na spotkania edukacyjno-informacyjne !!!
2018-07-16
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.
2018-06-26
Fundacja „Merkury” informuje iż w ramach projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” wybrała 4 z pośród 40 innowacji do upowszechniania.
2018-06-21
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Miasta Opola na szkolenie z RODO, które odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca br.
2018-06-19
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w Marszałkowskim Konkursie Grantowym „Opolskie EDUKO 2018”. Nabór wniosków trwa od 18 czerwca do 6 lipca br.
2018-06-13
Na podstawie statutu Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2018-03-13
Z przykrością informujemy o odwołaniu szkolenia z zamówień publicznych, które miało odbyć się w Opolu w dniach: 16-17.03.2018, 23-24.03.2018, 06-07.04.2018.
2018-03-02
Został ogłoszony konkurs FIO 2018. Spotkanie informacyjne poświęcone tegorocznej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich odbędzie się w Opolu 16.03.2018 r.
2018-02-23
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do zapoznania się z założeniami projektu “Ocena kondycji psychicznej”, który od początku 2018 roku aktywnie wpiera.
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 77
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy