bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2021-05-24
Wyniki konkursu Silne NGO 21
2021-04-09
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Silne NGO 21” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola umowa nr CDO-ROP.526.16.1.2021 z dnia 02.03.2021 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu: wsparcia działalności organizacji pozarządowych skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.
2021-03-30
Silne NGO 21 - dokumenty związane z planowanym konkursem.
2021-03-26
Ważny komunikat dotyczący planowanego konkursu Silne NGO 21
2021-03-07
Silne NGO 21 - projekt na wsparcie organizacji z terenu Miasta Opola finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola na podstawie umowy nr CDO-ROP.526.16.1.2021.
2020-09-25
Wystartował konkurs na Wolontariusz i Koordynatora Roku w konkursie Korpusu Solidarności. Jeśli chcesz podziękować wolontariuszowi, docenić koordynatora zajmującego się wolontariatem to zapraszamy do udziału w Konkursie.
2020-05-22
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków w ramach konkursu „Kierunek FIO” 2020.
2020-04-28
Wydłużamy termin naboru wniosków w ramach konkursu Kierunek FIO 2020 do 4 maja 2020 do godziny 13.30.
2020-03-30
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na: 1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. 2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego - wnioski przyjmowane są jedynie z subregionu, który jest objęty wsparciem OCWIP zgodnie z dokumentacją konkursu.
2020-03-12
Informujemy, że od dnia 13.03.2020 roku doradcy oraz pracownicy OCWIP  będą pracować zdalnie.
1 2 3 4 5 6 7 76
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy