bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

BIBLIOTEKA

REGULAMIN

Regulamin BIBLIOTEKI OCWIP.

§ 1

Książki, publikacje, broszury znajdujące się w księgozbiorze stowarzyszenia OCWIP stanowią jego własność. Zakupione zostały ze środków własnych OCWIP oraz funduszy unijnych w ramach realizowanych przez OCWIP projektów.
                       

§ 2
Korzystanie z biblioteki OCWIP jest bezpłatne. Nie pobiera się opłat za zapisanie ani za wypożyczanie pozycji dostępnych w księgozbiorze.
                       
§ 3
Z zasobów biblioteki OCWIP można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura: 8: 00 – 13:30 
 
§ 4
                    Zasady wypożyczania.
  1. Książki do użytku zewnętrznego udostępniane są na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia na okres kolejnego tygodnia. Przedłużenia czasu wypożyczenia książki należy dokonać osobiście w siedzibie OCWIP, bądź telefonicznie pod numerem telefonu: +48 608 433 243, mailowo pod adresem: k.bujak@ocwip.pl
  2. Jednorazowo osoba wypożyczająca może wypożyczyć do 5 pozycji księgozbioru. 
  3. Wypożyczający zobowiązany jest do wpisania się na listę wypożyczających, z jednoczesnym podaniem następujących danych osobowych: imię i nazwisko, aktualny numer telefonu, numer pesel.  
  4. Korzystający z księgozbioru OCWIP zobowiązany jest do przedłożenia osobie udostępniającej pozycje z księgozbioru aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość w celu zweryfikowania podanych danych osobowych. Osoba pozostawiająca swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu sporządzenia statystyki wewnętrznej. W innym celu dane osobowe nie będą wykorzystywane.
§ 5
W razie zgubienia wypożyczonej pozycji osoba jest zobowiązana do poinformowania osoby udostępniającej pozycje o jej zagubieniu. Po konsultacji z osobą wypożyczającą zagubiona pozycja powinna zostać odkupiona przez osobę wypożyczającą bądź też powinna zostać wpłacona trzykrotność aktualnej ceny rynkowej zagubionej pozycji na potrzeby uzupełnienia księgozbioru.
 
§ 6
W przypadku zniszczenia stan wypożyczonej pozycji zostaje oceniony przez osobę udostępniającą pozycję wypożyczającemu, zależnie od stopnia zniszczenia osoba wypożyczająca będzie zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy zniszczonej pozycji, bądź jej odkupienia.
 
§ 7
Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do zapoznania się z powyższym regulaminem i do jego  przestrzegania.


 
Osoba odpowiedzialna za księgozbiór OCWIP:
Karolina Bujak 
Kontakt:
tel: +48 608 433 243
e – mail: k.bujak@ocwip.pl
Aktualna baza publikacji

Aktualna baza publikacji dostępnych w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu przy ul. Damrota 4/35-36

Aby zapoznać się z bazą kliknij prawym przyciskiem myszki na linku, a następnie wybierz otwórz.

Baza publikacji

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy