bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

NAJNOWSZE INFORMACJE

2021-07-27
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych (do 5 lat działalności) oraz społeczników z województwa opolskiego na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące Konkursu Kierunek NOWE FIO 2021.
2021-07-26
NOWE FIO edycja 2021 Kryteria strategiczne dla konkursu Jeśli zapoznaliście się z Regulaminem konkursu (jeśli jeszcze nie czas to nadrobić) na pewno zauważyliście, że przy ocenie Waszych wniosków zastosowane zostaną również tzw. KRYTERIA STRATEGICZNE W edycji 2021 dodatkowa punktacja zostanie przyznana dla Wniosków:
2021-07-21
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działając jako Operator dla województwa opolskiego w ramach programu NOWE FIO na lata 2021-2030 priorytet I, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na działania w roku 2021:
2021-05-24
Wyniki konkursu Silne NGO 21
2021-04-09
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Silne NGO 21” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola umowa nr CDO-ROP.526.16.1.2021 z dnia 02.03.2021 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu: wsparcia działalności organizacji pozarządowych skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.
2021-03-30
Silne NGO 21 - dokumenty związane z planowanym konkursem.
2021-03-26
Ważny komunikat dotyczący planowanego konkursu Silne NGO 21
ZOBACZ WSZYSTKIE
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy