bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

tuba-ngo

Pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego - w pigułce.
2011-10-27
Pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego - w pigułce.

Drodzy Liderzy i Liderki


Naszym wspólny sukcesem jest  to, że udało się uzbierać wymaganą ilość podpisów pod wnioskiem do Pana Marszałka, w celu rozpoczęcia procedury powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Trwało to trochę czasu.

Minął już ponad rok od złożenia wniosku. Było przy tym trochę zamieszania (cały proces opisaliśmy na naszej stronie www.ocwip.pl). Ale jak to mówią „co nagle to po diable” … uff udało się, dziś tj. 26.10.2011 Marszałek Województwa Opolskiego p. J. Sebesta wręczył uroczyście nominację Członkom Rady. Obiecywaliśmy Wam, że będziemy na bieżąco informować co dzieje się z Radą oraz o jej bieżących działaniach. Uważamy że jesteśmy Wam to „winni” tym bardziej, że to my jako OCWIP zainicjowaliśmy tą akcję (tworzenia Rady), a Wy ją wsparliście (podpisując się pod wnioskiem) oraz, że Tomek Kosmala z OCWIP został również do Rady powołany.


Pierwsze spotkanie Rady rozpoczęło się o godzinie 13.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Przybyłych przywitał Pan Marszałek J. Sebesta, a następnie wręczył akty powołania na członków Rady.

Kolejnym krokiem było przyjęcie proponowanego porządku obrad.  Jednym z pierwszych działań był wybór Sekretarza Rady, zgłoszona został tylko jedna kandydatura p. Izabelii Podobińskiej, która jednogłośnie w głosowaniu jawnym została zaakceptowana.  Oczywiście została podjęta stosowna Uchwała w tym zakresie.

 Kolejnym ważnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodczniczacego Rady. Zgodnie z  Uchwała 130/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego kandydatury na Przewodniczącego/Przewodniczącą mogli zgłaszać przedstawiciele Sejmiku Województwa Opolskiego oraz przedstawiciele Marszała Województwa Opolskiego.  Została zgłoszona jedna kandydatura p.  Barbary Kamińskiej – Członkini Zarządu Województwa Opolskiego. Zgodnie z ta samą Uchwałą kandydata/kandydatkę na Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącą mogli zgłaszać przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W tym przypadku zgłoszono trzy kandydatury: Zdzisław Markiewicz, Piotr Koziol oraz Tomasz Kosmala. Po zgłoszeniu kandydatur na oba te stanowiska przyjęto Uchwałę dotyczącą pracy Komisji Skrutacyjnej oraz wybrano jej członków. W wyniku tajnego głosowania wybrano na Przewodniczącą Rady p. Barbarę Kamińską,  a na Wiceprzewodniczącego Piotra Koziol.


Następnie przedstawiciele ukonstytuowanej Rady zgłaszali swoje uwagi do projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2012. Po krótkiej debacie obyło się głosowanie  nad zaopiniowaniem tego dokumentu. W trakcie głosowania znaczną większością głosów (przy jednym wstrzymującym się) Program Współpracy, został zaopiniowany pozytywnie.


Ostatnim punktem programu były wolne wnioski, gdzie przedstawiciele Rady dyskutowali nad najważniejszymi sprawami, którymi powinni zająć się w trakcie swojej kadencji. Na tym spotkanie zakończono.


Nasze pierwsze sprawozdanie z posiedzenia jest dość ogólne, mamy tego świadomość. Wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłamy do protokołu z zebrania, który mamy nadzieję będzie ogólnodostępny lub dostępny dla zainteresowanych w Urzędzie Marszałkowskim.


Cieszymy się, że Rada  nareszcie działa i mamy nadzieję, że przyczyni się do usprawnienia relacji: organizacje pozarządowe – samorząd. Jak będzie na prawdę czas pokaże. My ze swej strony postaramy się relacjonować już bardziej szczegółowo poszczególne posiedzenia a przedstawiciel OCWIP w Radzie jest do Waszej dyspozycji – zgłaszajcie Wasze postulaty, piszcie, pytajcie postaramy się sprostać temu wyzwaniu.

Kontakt:
Tomasz Kosmala
Tel. 77 441 50 25
e-mail: t.kosmala@ocwip.plAutor: Tomasz Kosmala

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy