bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

PROJEKTY

Trener Pracy moją szansą!
Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Nazwa:

 „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.”

Okres realizacji:  

01.06.2014 - 31.12.2016

Adresaci:

Pełnoletnie niezatrudnione osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu woj. opolskiego i śląskiego.

Cel: 

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową 40 osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.

Działania:

 indywidualne wsparcie przez trenera pracy
 indywidualne wsparcie psychologiczne
 indywidualne wsparcie przez doradcę zawodowego
 warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na rynku pracy
 kursy i szkolenia zawodowe
 spotkania w ramach dobrych praktyk z pracującymi osobami niepełnosprawnymi
 stworzenie i emisja serii programów w telewizji regionalnej dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Osoby odpowiedzialne za realizację:

Karolina Bujak –  tel. 608433243, e-mail: k.bujak@ocwip.pl
Magdalena Szul-Fryda – tel. 731 705 809,  e-mail: m.szul.fryda@ocwip.pl


Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy