bip
linia istniejemy by pomagac
      
          
               
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _ _

PROJEKTY

Kulturalni pięćdziesięcioletni.
Realizator: 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Współorganizator:

Ośrodek Badań Społecznych SONDA 

Okres realizacji:  

01.04.2014 roku do 31.12.2014 roku.  

Adresaci projektu:  

• osoby w wieku 50+ zamieszkujące na terenie województwa opolskiego; samorządowe instytucje kultury; organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury i podejmujące inicjatywy na rzecz i z udziałem osób w wieku 50+. 

Cele projektu: 

Zwiększenie wiedzy nt. inicjatyw kulturalnych angażujących osoby w wieku 50+ z terenu województwa opolskiego. Zbadanie wpływu tychże inicjatyw na rozwój kapitału społecznego. 

Działania: 

 • I etap badań – diagnoza podejmowanych inicjatyw angażujących osoby w wieku 50+
 • II etap badań – ewaluacja wybranych typów działań angażujących osoby w wieku 50+
 • przygotowanie raportów z prowadzonych badań

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: 
Katarzyna Golik  – koordynator zadania, e-mail: k.golik@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inne informacje o projekcie

2014-12-30 - Diagnoza osób 50+

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy