bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

PROJEKTY

Inter-Aktywny Senior

„Inter-Aktywny Senior” 

 

Realizatorzy: 

 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Opole. 

 

Okres realizacji : 01.05.2014 - 31.12.2014


Adresaci projektu:

Osoby fizyczne w wieku 60+ należące do PZERiI w województwie opolskim. 

 

Działania:

- Kursy komputerowe,

- Prowadzenie Punktu Obsługi Seniora,

- Szkolenia z zakresu pisania projektów z wykorzystaniem technik komputerowych ,

- Kawiarenka Obywatelska dla Seniorów,

- Kampania informacyjno – promocyjna 

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020


Osoba odpowiedzialne za realizację projektu:

Sławomir Piechaczek – Koordynator projektu ( informacje ogólne o projekcie) 

e-mail: s.piechaczek@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 lub 731 705 782

 Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy