bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

PROJEKTY

Przestrzeń do rozmowy
Przestrzeń do rozmowy

Realizatorzy:

  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji: 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.  

Adresaci projektu:  

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 20 gmin woj. opolskiego i śląskiego posiadających uchwałę rady gminy o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub tych, które zobowiążą się do przyjęcia ww. uchwały w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.


Cel projektu:

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego 20 gmin w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego z woj. śląskiego i opolskiego przez przygotowanie indywidualnych planów konsultacji oraz udzielenie 20 grantów gminom w okresie styczeń 2019 - czerwiec 2021.

Działania: 

- pomoc w przygotowaniu indywidualnych planów konsultacji – dopasowanych do potrzeb i możliwości konkretnej gminy,
- szkolenia dla urzędników z zakresu innowacyjnych technik konsultacji, partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych, rozwiązywania konfliktów itp.
- bieżące wsparcie gminy przez urbanistę i specjalistę ds. konsultacji,
- realizacja planów i wydatkowanie przyznanych grantów (średnia wartość grantu 20.000 zł)
 

Kontakt:
Alicja Gawinek – 535 446 389 - a.gawinek@ocwip.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy