bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

PROJEKTY

Opolskie EDUKO

Realizatorzy:
Muzeum Śląska Opolskiego – Lider Projektu
Województwo Opolskie – Partner Strategiczny
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – Partner Strategiczny
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Partner Strategiczny
Opolski Projektor Animacji Kulturalnych – Partner Strategiczny
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Partner Strategiczny
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu – Partner Strategiczny
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera – Partner Strategiczny
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – Partner Strategiczny
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu – Partner Strategiczny
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Partner Strategiczny
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu – Partner Strategiczny
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim – Partner Strategiczny
Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach – Partner Strategiczny
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem – Partner Strategiczny
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku – Partner Strategiczny
Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu – Partner Strategiczny
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie – Partner Strategiczny
Kuratorium Oświaty w Opolu – Partner Strategiczny

Okres realizacji:  2016 - 2018

Adresaci:
Adresatami projektu są przedstawiciele sektora kultury, edukacji, organizacji pozarządowych i władz
Samorządowych oraz dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie województwa opolskiego.

Cel:
Celem projektu jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami sfery kultury i edukacji, w tym kuratorium oświaty, centrum rozwoju edukacji, publicznymi i niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i osobami, działającymi na polu edukacji kulturowej w naszym województwie, a także władzami samorządowymi.

Działania:
→ stworzenie platformy faktycznej współpracy (merytorycznej, organizacyjnej i finansowej) pomiędzy sferami kultury i edukacji (zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi) oraz władzami samorządowymi,
→ pogłębienie współpracy osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową,
→ wzmacnianie edukacji ustawicznej w sektorze edukacji kulturowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
→ zintegrowanie lokalnych podmiotów, działających w obszarze edukacji kulturowej,
→ propagowanie wdrażania różnorodnych form edukacji kulturowej,
→ zbudowanie komplementarnej oferty edukacyjno-kulturalnej woj. opolskiego,
→ prowadzenie wspólnych kampanii informacyjno-promocyjnych.


Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura oraz budżetu Województwa Opolskiego.

 

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy