bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - WSZYSTKIE

2014-03-04
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwalona przez Sejm 24 stycznia i podpisana przez Prezydenta 11 lutego nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została opublikowana w Dzienniku Ustaw z datą 19 lutego 2014 r. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie ze zmianami nowela m.in.:

1) modyfikuje zasady prowadzenia przez ministra pracy wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (będą z niego systematycznie usuwane OPP, kóre utraciły status, ogłosiły upadłość lub likwidację);

2) zmienia zasady zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o numerze rachunku bankowego właściwego do przekazania środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych;

3) określa na nowo katalog okoliczności, w których naczelnik urzędu skarbowego będzie odstępować od przekazania 1 % podatku na rzecz OPP;

4) określa zasady przekazywania przez naczelnika urzędu skarbowego 1% podatku na rzecz OPP, przypadku gdy wskazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania kwota do przekazania przekracza 1% podatku należnego;

5) wprowadza regulację przewidującą, iż do realizacji zadań publicznych zleconych w tzw. trybach pozakonkursowych stosowane będą przepisy dotyczące: rozpatrywania ofert przez administrację publiczną, zawierania umów, kontroli i oceny realizacji zadania oraz sprawozdania z wykonania zadania, a także określające wzory ofert, umów i sprawozdań.


Tekst nowelizacji dostępny jest pod linkiem:
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy