bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - WSZYSTKIE

Korpus Solidarności - certyfikacja
2019-12-21
Korpus Solidarności - certyfikacja

Organizacjo, szkoło, instytucjo! Jeśli współpracujesz z wolontariuszami sprawdź się - weź udział w Korpusie Solidarności i zdobądź certyfikat oraz wsparcie merytoryczne w zakresie współpracy z wolontariuszami !


Korpus Solidarności realizowany w naszym województwie przez Opolskie Centrum  Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest programem adresowanym do wszystkich zainteresowanych rozwojem wolontariatu długoterminowego. Działania w programie oparte są na wielopoziomowym wsparciu organizacji i instytucji, wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu. Program realizowany jest w całej Polsce.


Szczególną troską chcemy otoczyć organizacje i instytucje, które współpracują z wolontariuszami,   planujące rozszerzyć tę współpracę i te, które już uwierzyły w siłę sprawczą ochotników. Naszym celem jest zadbanie o rozwój wolontariatu długoterminowego. Ta forma wolontariatu wymaga szczególnej dbałości organizacji o podopiecznych, współpracowników i wolontariuszy. Tym placówkom proponujemy przystąpienie do procesu certyfikacji organizacji pod kątem właściwej organizacji i zarządzania wolontariatem.


Wierzymy, że wsparcie organizacji współpracujących z wolontariuszami poprzez standaryzację ich działalności wolontariackiej, ułatwi i usprawni tą współpracę oraz podniesie jakość pracy w zakresie wolontariatu. 


Dzięki certyfikacji możliwe będzie m.in. ujednolicenie systemu współpracy i angażowania wolontariuszy do długoterminowej aktywności wolontariackiej, upowszechnianie „dobrych praktyk”, integracja instytucji prowadzących aktywne działania dla wolontariuszy oraz docenianie Państwa działalności - planujemy szereg działań rozwojowych dla certyfikowanych organizacji i wolontariuszy. Organizacje i placówki, które pozytywnie ukończą ten proces  uzyskają certyfikat jakości.


Wierzymy, że będzie to swoisty znak jakości wolontariatu, dzięki, któremu organizacje posiadające go, będą chętniej wybierane przez wolontariuszy, jako miejsca do zaangażowania wolontariackiego.


Tegoroczna procedura jest pierwszym krokiem w procesie certyfikacji. Organizacja deklaruje  przystąpienie do tego procesu, zgłasza się do Partnera Regionalnego Korpusu Solidarności i  uzyskuje możliwość włączenia się w proces certyfikacji, kontynuowany w roku 2020. Wspólnie z nami tj. Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ustalamy  obszary do rozwoju wolontariatu. Właściwy proces certyfikacji będzie kontynuowany i zakończony w I kwartale 2020 r. Placówka, która zamierza poddać się certyfikacji deklaruje tym samym przystąpienie do Korpusu Solidarności.


Działania związane z wolontariatem, które podlegać będą certyfikacji, zawierają się w poniższych obszarach:  


Przygotowanie organizacji:
o   rola i zadania, koordynatora wolontariatu
o   analiza potrzeb wolontariatu w placówce
o   plan rozwoju wolontariatu w organizacji
o   aspekty formalno-prawne wolontariatu, dokumentacja

Zarządzanie wolontariatem:
o   nabór wolontariuszy, rekrutacja, dobór wolontariuszy do zadań
o   współpraca z wolontariuszami (edukacja, komunikacja, motywacja, nagradzanie)
o   rozwój koordynatora wolontariatu
o   promocja wolontariatu

Ewaluacja i monitoring wolontariatu.

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia procesu certyfikacji organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami pod skrzydłami Korpusu Solidarności.


Deklaracja udziału w procesie certyfikacji, którą należy dostarczyć do siedziby OCWIP: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Damrota 4/35-36,45-064 Opole.

W razie pytań pozostajemy do pełnej dyspozycji

Alicja Gawinek
535 446 389
a.gawinek@ocwip.pl


 

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy