bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - WSZYSTKIE

2018-09-03
Konkurs Barwy Wolontariatu 2018

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, jako regionalny partner Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu już po raz kolejny zaprasza do udziału w w konkursie Opolskie Barwy Wolontariatu 2018. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy/wolontariuszek i grup wolontariuszy. Jest to już 18 edycja Konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom i wolontariuszkom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.


Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy mają okazję poznać i wyróżnić ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych.


ZGŁOSZENIA
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
•    osobiście lub listownie na adres: ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole (liczy się data wpływu)
•    pocztą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl (skan z podpisami)


TERMIN ZGŁOSZEŃ: 7 września 2018

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłoszenie może być wypełnione elektronicznie, należy jednak pamiętać o odręcznym podpisie. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik i musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).


KTO MOŻE BYĆ NOMINOWANY?
Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze indywidualni lub grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne – bez ograniczeń wiekowych.


Przypominamy: Kapituła konkursu dokonuje wyboru na podstawie przesłanych zgłoszeń, dlatego warto dokładnie i ciekawie opisać aktywność wolontariuszy z uwzględnieniem poszczególnych działań realizowanych w ramach wolontariatu.


KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.


Laureaci Konkursu oraz jego uczestnicy zostaną zaproszeni na Opolską Galę Aktywności, która odbędzie się w 9 października 2018 roku i jest organizowana w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

 

Regulamin Barwy Wolontariatu 2018

Formularz zgłoszeniowy Barwy Wolontariatu 2018

 

 

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy