bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - WSZYSTKIE

Dwudniowe Forum Rodzicielstwa Zastępczego
2017-05-25
Dwudniowe Forum Rodzicielstwa Zastępczego

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w dniach 30 i 31. 05. 2017 r. serdecznie zaprasza na Dwudniowe Forum Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędzie się w Opolu.

30 maja 2017 r. Hotel Mercure w Opolu godz.: 9:00 – 15:00

31 maja 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego godz.: 10:30 – 16:00

Podczas Forum będziemy rozmawiać m.in. o: złożonej traumie wczesnodziecięcej jej objawach i konsekwencjach w rozwoju, o tym co pomaga a co przeszkadza w opiece nad powierzonymi dziećmi, o tym czym jest rodzicielstwo zastępcze a czym jest adopcja. Podczas Forum będziemy gościć m.in. Sędzię Annę Marię Wesołowską, Joannę Luberacką Grucę i wielu innych specjalistów i fachowców.

Forum zostało objęte Patronatem Honorowym przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy.

Udział w Forum jest nieodpłatny.

 

Forum odbywa się w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Projekt realizowany jest w partnerstwie: Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” (Lider), Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy