bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-04-25
Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej
Rodzina – najmniejsza komórka społeczna – w swoim funkcjonowaniu przechodzi przez kilka etapów w ramach tzw. cyklu życia rodzinnego. Najczęściej wymienia się sześć faz tego cyklu: narzeczeństwo, wczesny okres małżeństwa (bez dzieci), narodziny dziecka, średnia faza małżeństwa (rodzina z dziećmi w wieku szkolnym), rodzice oddzieleni od dzieci (etap „pustego gniazda”), emerytura i starość.

Pojawienie się dziecka w życiu każdej rodziny jest niebagatelnym wydarzeniem. Dla większości małżeństw to wielka radość, jednak u niektórych występuje poczucie stresu czy zakłopotania. Spotęgować je może jeszcze bardziej wiadomość, że ich dziecko ma problemy zdrowotne. Niepełnosprawność członka rodziny wymaga od tejże rodziny podjęcia nowych zadań przy okazji realizacji dotychczasowych. Może również powodować trudności w podejmowaniu przez rodzinę kolejnych zadań życiowych. 

Po przezwyciężeniu początkowych trudności przed rodziną stoi bardzo ważne zadanie, jakim jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do życia w społeczeństwie. Rodzina jako pierwsze środowisko społeczne stymuluje rozwój i procesy uspołecznienia wśród swoich członków.

W lepszym przygotowaniu osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie pomocne jest wypracowanie odpowiedniej postawy wobec nich, opartej głównie na pełnej akceptacji swojego dziecka oraz na atmosferze szczęścia i miłości. Właśnie wtedy, gdy rodzice okazują radość mimo trudności, z jakimi się zmagają, mogą uczynić swoje dziecko szczęśliwym niezależnie od rodzaju jego upośledzenia. Taka postawa będzie ich chronić przed nadmierną nadopiekuńczością wobec dziecka, która najczęściej jest „zbudowana” na lęku, że osoba niepełnosprawna nie będzie zdolna przystosować się do wymogów codziennego, aktywnego życia. Sytuacje, w których rodzice we wszystkim wyręczają swoje dziecko, uniemożliwiają mu osiągnięcie określonego stopnia samodzielności. Właśnie przez to osoby niepełnosprawne bardzo często bywają „uzależnione” od osób trzecich.

Rodzice muszą aranżować takie sytuacje, w których dziecko – poprzez proces naśladownictwa osób dorosłych – będzie miało możliwość nabywania ważnych umiejętności. Umiejętności, z których będzie korzystało już jako dorosła osoba żyjąc w społeczeństwie.

Warto również zaznaczyć, że choć rodzina pełni rolę środowiska, które jest niezbędne do przygotowania osoby z niepełnosprawnością do życia w społeczeństwie, to nie jest w stanie osiągnąć tego bez pomocy pozarodzinnej w postaci wsparcia specjalistycznych stowarzyszeń i projektów. Przykładem takiego projektu jest nasz projekt „Pełnosprawni na rynku pracy…”. Projekt ten doskonale uzupełnia rodzinę w swojej działalności.

Należy jednak pamiętać o tym, że żadna instytucja specjalistyczna nie może zastąpić rodziny w kształtowaniu osoby niepełnosprawnej. Jak pisze Jan Paweł II, „prawo-obowiązek rodziców do wychowania […] jest pierwotnym i mającym pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowości stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci; wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony” (Familiaris Consortio).

Wynika więc z tego, że rodzice korzystając z usług instytucji specjalistycznych, powinni pamiętać o tym, że instytucje te są uzupełnieniem ich roli wychowawczo-socjalizacyjnej. O swojej roli powinny również pamiętać owe instytucje – nie mogą wchodzić z rodzicami w konflikty, które będą wpływały negatywnie na wychowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością.


Literatura:

D. CINKOWSKI, Kryzys w rodzinie z chorobą onkologiczną, [w:] M.GAWĘCKA (red.), Wielowymiarowość kryzysu w rodzinie. Aspekt interdyscyplinarny zjawiska, Piotrków Trybunalski 2009.
E. DYBOROWSKA, Teoria systemowej pracy z rodziną, Kraków 2012.
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris Consortio”.
J. STRUZIK, Niepełnosprawność wyznacznikiem szczęścia, [w:] Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole, D. GRAJEWSKA (red.), Warszawa 2008.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/
r_rodziny/dzieci_niepelnosprawne_04122000.html


Autor: Mateusz Kołtowski
Trener pracy osób z niepełnosprawnością w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy