bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-04-04
Tolerancja. Slogan czy fakt?

Tolerancja –  słowo  znajome, czasami nawet używane, a może w teorii nadużywane, ale czy stosowane w praktyce? A dyskryminacja? Równouprawnienie? Slogany, mity czy rzeczywistość? Czy istnieje tolerancja dla inności? Co to znaczy tolerować? Czy istnieje tolerancja dla nietolerancji? Gdzie są jej granice? 

Tolerować lub nie można wszystko lub nic, zjawiska, postawy, osoby, zachowania, preferencje. 

A jak przedstawia się temat tolerancji w kontekście osób niepełnosprawnych? Czy jesteśmy tolerancyjni dla tego rodzaju inności? Czy jesteśmy uprzedzeni? Myślimy stereotypowo? A może boimy się tego, co obce i nieznane? Jak czują się osoby niepełnosprawne? Czy są dyskryminowane w społeczeństwie?

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia – tolerancja [łac. tolerantia ‘cierpliwość’, ‘wytrwałość’], socjol. postawa zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana pod istotnymi dla nas względami. 

Problem tolerancji w dużym stopniu dotyczy osób niepełnosprawnych. Dlatego nie możemy udawać, że on nie istnieje. W Polsce problem niepełnosprawności dotyczy około pięciu milionów osób, co dwudziesta osoba od dzieciństwa jest niepełnosprawna, zmaga się z trudami życia, często prozaicznymi czynnościami dnia codziennego, walczy o każdy dzień. Bardzo często osoby niepełnosprawne nie akceptują samych siebie, swojej niepełnosprawności, zmienionego ciała lub inaczej funkcjonującej psychiki. Dlatego tak ważne jest, aby traktować osoby niepełnosprawne jako pełnowartościowe, mające swoje plany, marzenia, posiadające często ogromną wiedzę i umiejętności, mogące dać bardzo wiele od siebie. Osoba niepełnosprawna mimo swojej inności w wyglądzie lub zachowaniu jest taką samą osobą jak człowiek pełnosprawny. Nie oceniajmy drugiego człowieka przez pryzmat jego deficytu, innego sposobu mówienia, poruszania się, myślenia, koloru skóry czy wyznania. 

Przeprowadzone w ostatnich latach w naszym kraju badania wskazują na znaczne zróżnicowanie postaw społeczeństwa polskiego wobec osób niepełnosprawnych. Około 15% badanych osób prezentuje postawę zdecydowanie negatywną, izolacyjną. Badani  mają minimalną wiedzę o osobach niepełnosprawnych. W ich przekonaniu osoba taka ma liczne ograniczenia w sprawności fizycznej i umysłowej, jest niesamodzielna, nieproduktywna i stanowi ciężar dla innych. Osoby prezentujące postawę negatywną unikają kontaktów z niepełnosprawnymi, mają obawy, że nie będą potrafiły odpowiednio zachować się w kontaktach z tą grupą społeczną. Jednak aż 25% polskiego społeczeństwa prezentuje postawę pozytywną. Osoby z tej grupy postrzegają niepełnosprawność jako pewien fakt społeczny. W ich opinii osoba niepełnosprawna może być w miarę swych możliwości pożyteczna dla rodziny i otoczenia, może mieć szansę na pomyślne ułożenie sobie życia osobistego i zawodowego. Taki obraz osób niepełnosprawnych niesie ze sobą postawę integracji, jest wolny od uprzedzeń, sprzyja utrzymywaniu z nimi kontaktów sąsiedzkich i towarzyskich.

Jak zatem zapobiegać nietolerancji wśród osób niepełnosprawnych? Postarajmy się włączać te osoby w każdy przejaw życia społecznego, kulturalnego, politycznego przy zachowaniu i poszanowaniu  ich odmienności. Likwidujmy bariery, nie tylko te architektoniczne, ale przede wszystkim te najtrudniejsze – tkwiące w nas samych. Jak śpiewał znany i lubiany zespół: „tacy sami, a ściana między nami” – oby tych ścian było jak najmniej, a tolerancja wobec osób niepełnosprawnych stała się powszechnym, faktycznym zjawiskiem, nie zaś wytartym, nadużywanym sloganem.

Bibliografia:
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3987830
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2000,98/padziernik,162/
tolerancja_wobec_niepelnosprawnych

Autorka: Magdalena Szul-Fryda
Trener pracy osób z niepełnosprawnością w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy