bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-04-10
Spotkanie partnerów projektu „Sieć Samopomocowa Osób Głuchych w Województwie Opolskim”
W dnia 3 i 4 kwietnia 2014 odbył się w Opolu meeting otwarcia w ramach realizacji projektu  „Sieć Samopomocowa Osób Głuchych w Województwie Opolskim”. 

Uczestnikami spotkania byli: 
- przedstawiciele Parytetowego Związku Socjalnego Palatynatu Nadrenii i Kraju Saary: pani Vera Apel–Jösch i  pan Michael Hamm, 
- przedstawiciele Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych: Dorota Piechowicz-Witoń, Tomasz Kosmala, Alicja Gawinek i Katarzyna Golik
- przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych oddział Opole: Jarosław  Duszak oraz Joanna Kantorska – Żmuda. 

Dwudniowe spotkanie miało na celu omówienie i doprecyzowanie metod oraz  sposób realizacji wspólnego projektu, który ruszył od 1 marca 2014 roku. 
Spotkanie dało doskonałą okazje do wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia grup samopomocowych. Partnerzy projektu ustalili wspólne zakresy działań, zasady komunikacji, harmonogram wspólnych działań oraz sposób prowadzenia ewaluacji projektu. 
Dwudniowe spotkanie robocze stworzyło również niezwykle przyjazne warunki do poznania się personelu projektu po stronie polskiej i niemieckiej.

Wizyta niemieckich partnerów obfitowała w liczne spotkania z przedstawicielami władz lokalnych między innymi Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Panem Romanem Kolkiem, Dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Panem Stanisławem Łągiewką, Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Opolskiego ds. organizacji pozarządowych, panią Izabelą Podobińską. Wspólna delegacja partnerów gościła również w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych, a tam była okazja aby na temat metodologii prowadzenia grup samopomocowych porozmawiać między innymi z Panią Barbara Strecker – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Panem Janem Całka zastępcą naczelnika biura ds. organizacji pozarządowych przy Urzędzie Miasta Opola. 

Zwiedzano również placówkę oddziału Polskiego Związku Głuchych w Opolu oraz w Strzelcach Opolskich.

W Strzelcach Opolskich udało się również wizytować strzelecką spółdzielnie socjalną i spotkać się przy tej okazji z Panią Wiceburmistrz Strzelec Opolskich Panią Marią Feliniak. 

O historii strzeleckiej spółdzielni socjalnej opowiadała jej prezeska Joanna Kałużna podczas wspólnego obiadu. Spotkanie było niezwykle cennym zetknięciem dwóch spojrzeń i dwóch doświadczeń  po stronie partnerów z Niemiec i z Polski. 

Dla przypomnienia, projekt jest realizowany od 1.03.2014, a planowane jego zakończenie datuje się na 28.02.2015 roku. 

Koordynatorem projektu po stronie polskiej jest: 

Dorota  Piechowicz-Witoń, d.piechowicz@ocwip.pl, 77 441 50 25. 

Szczegóły projektu znajda Państwo w zakładce projekty na naszej stronie internetowej. 

 

Przedstawiciele parytetowego Związku Socjalnego palatynatu Nadrenii i Kraju Saary - Michael Hamm i Vera Apel - Jösch 

Spotkanie z władzami Województwa Opolskiego 

Spotkanie w przedstawicielami Urzędu Miasta w Opolu


 

Przedstawiciele partnerstwa projektowego - od lewej - V.Apel-Jösch, M.Czok (tłumaczka), M.Hamm, D.Piechowicz-Witoń, J.Duszak, T.Kosmala


Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy