bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2013-09-27
Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością
Czas wolny jako kategoria analityczna pojawił się wraz z ukształtowaniem się społeczeństwa przemysłowego. Dopiero proces uprzemysłowienia, wielkich migracji do miast, rozpowszechnienia produkcji przemysłowej w nowych formach organizacyjnych w postaci fabryk, doprowadziły do oddzielenia czasu i miejsca pracy od czasu i miejsca życia osobistego.

Czas wolny ma bardzo istotny wpływ na życie człowieka. Pomaga zachować równowagę psychiczną i fizyczną. Stwarza możliwości rozwoju zainteresowań, nawiązywania kontaktów społecznych oraz samorealizacji. Współczesny człowiek w wyniku coraz większej liczby obowiązków oraz w związku z tym, z większym nakładem czasowym posiada go coraz mniej. Czas wolny stwarza możliwość regeneracji sił po pracy, co pozwala na utrzymanie wydajności oraz prawidłowego zdrowia psychicznego.

Osoby z niepełnosprawnością należą do grupy społecznej dysponującej dość dużą ilością czasu wolnego. Spowodowane jest to niskim wskaźnikiem zatrudnienia. Zagadnienie czasu wolnego jest interesujące dla osób pracujących z niepełnosprawnymi. Pozwala na dobór metod oraz technik terapii i pracy w celu uzyskania jak największych korzyści dla osoby z niepełnosprawnością. Sposoby spędzania czasu wolnego mogą wpływać pozytywnie na funkcjonowanie jednostki oraz jej integrację ze społeczeństwem. Stanem idealnym byłoby takie zarządzanie czasem wolnym aby wykorzystywać pozyskaną wiedzę i umiejętności do własnego rozwoju. Bardzo istotną funkcję stanowi rekreacja. Pozwala na odcięcie się od obowiązków oraz ważnych spraw. Daje możliwość wypoczynku zarówno fizycznego jak i psychicznego.

Rosnące tempo życia, zachodzących zmian społecznych i kulturowych, wielość bodźców i informacji, to nieodłączne cechy życia współczesnych Polaków. Zmienia się również rozumienie, sposób badania i klasyfikacja form spędzania czasu wolnego. Pojawiają się nowe formy, które wypełniają istniejące podziały na domowe i poza domowe lub aktywne i bierne sposoby spędzania czasu wolnego.

Mając na uwadze sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością  przeprowadzono badania z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego. Badania zostały przeprowadzone przez Krzysztofa Lecha na potrzeby pracy magisterskiej pt.”Sposoby spędzania czasu przez osoby niepełnosprawne w mieście i na wsi na terenie województwa Opolskiego”. Opracowano kwestionariusz ankiety dla osób niepełnosprawnych. Badania przeprowadzona wśród 60 osób niepełnosprawnych z terenu województwa Opolskiego. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyciągniecie następujących wniosków:
Osoby niepełnosprawne chętnie korzystają z dostępnych mediów. Najczęściej przeznaczają na ten cel od 1 do 3 godzin 63% badanych, następnie do 1 godziny  13%, od 3 do 5 godzin 17% oraz powyżej 5 godzin 7%.

Osoby niepełnosprawne korzystają z takich urządzeń multimedialnych jak komputer, smart fon, tablet,  konsola do gier oraz telewizja hybrydowa. Na korzystanie z tych urządzeń najczęściej poświęcają od 1 do 3 godzin – 47 % badanych, od 3 do 5 godzin – 25%, do 1 godziny – 18 % oraz powyżej 5 godzin 10%.

Sposoby spędzania czasu wolnego są powiązane z wiekiem osoby niepełnosprawnej. Wśród osób niepełnosprawnych w przedziale wiekowym od 19-25 lat 88% procent korzysta z Internetu w porównaniu do najniższego wyniku w przedziale wiekowym 46-60 lat wynoszącym 40%. Grupą wiekową najczęściej korzystającą z radia są osoby w wieku od 46-60 lat – 60%. Najniższy wynik osiągnęły osoby w przedziale od 19-25 lat – 33,3%. Gazety najczęściej wybierają osoby w przedziale wiekowym od 26-30 lat – 53,8%, najrzadziej w przedziale 31-45 lat – 43,4%. Na naukę najwięcej czasu przeznaczają badani w wieku 19-25 lat – 77,7%, najniższy grupa wiekowa od 46-60 lat – 26,6%. Na rozwijanie zainteresowań najwięcej czasu przeznaczają osoby w wieku od 19-25 lat – 66,6%, najmniej osoby w przedziale od 46-60 lat – 60%. Analizując życie religijne badanych najaktywniejsza grupa wiekowa to osoby w wieku od 46-60 lat (53,3%), najmniej liczna to 31-45 lat ( 21,7%).

Osoby niepełnosprawne wykazują samodzielną postawę w organizacji czasu wolnego. Częstym zjawiskiem jest jednak korzystanie z pomocy innych. Przeważającą odpowiedzią udzielaną przez osoby niepełnosprawne dotyczyła samodzielnego spędzania czasu wolnego w domu. Fakt ten zadeklarowało 27% mieszkańców wsi i 35% miast. 30% osób niepełnosprawnych z miast angażuje rodzinę w stosunku do 47% na wsi. 13% mieszkańców wsi udzieliło odpowiedzi wskazującej na znajomych w stosunku do 20% w miastach. Wśród mieszkańców wsi 3% uczęszcza na koła zainteresowań w porównaniu do 7 % wśród mieszkańców miast.

Sposoby spędzania czasu wolnego osób z niepełnosprawnością są identyczne jak pełnosprawnych. Czas wolny stanowi nieodłączny element życia. Poznanie tego zagadnienia pozwala na osiąganie lepszych rezultatów w pracy z osobami niepełnosprawnymi.


Autor: Krzysztof Lech
Trener pracy osób z niepełnosprawnością w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Bibliografia:

1.    L. Ploch, Organizacja czasu wolnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Szkoła Specjalna, nr.3, 2003 r.
2.     M. Czerepiak-Walczak, Pedagogika czasu wolnego, schole w szkole i poza szkołą” [w] R. Winiarski (red),. Rekreacja i czas wolny, Oficyna wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011 r.
3.    H. Borzykowska Czas wolny osób niepełnosprawnych. W: A Hulek (red.), Edukacja osób niepełnosprawnych. Red. Wyd. UN - O. Warszawa 1993 r.


Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy