bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-01-31
Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”
Pierwszy rok współpracy na linii trener-beneficjent to dobra okazja do podsumowania i refleksji nad tym, co udało się już osiągnąć a co jeszcze pozostaje w sferze wyzwań i planów na najbliższą „przyszłość projektową”.

Efektywność tego typu projektów, których nadrzędnym celem jest aktywizacja zawodowa, najlepiej mierzyć uzyskanym wskaźnikiem zatrudnienia. Zwyczajowo przyjmuje się, że aby projekt uznać za efektywny, taki wskaźnik powinien osiągnąć ok. 20%, co oznacza, że ilość osób, które podjęły zatrudnienie w ramach projektu powinna stanowić 1/5 wszystkich osób biorących w nim udział.  Jak ten wskaźnik kształtuje się w naszym projekcie?

Otóż od początku projektu pracę podjęło 25 beneficjentów i beneficjentek, czterem z nich nie udało się utrzymać zatrudnienia, 20 osób (w tym 12 mężczyzn i 9 kobiet) pracuje obecnie na podstawie umowy o pracę a 1 osoba założyła własną działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę ilość beneficjentów, biorących udział w projekcie (46 osób) i ilość osób pracujących (21 osób) wskaźnik zatrudnienia na ten moment wynosi 45,65%!    
 
Nieskromnie, lecz szczerze należy powiedzieć, ze to sukces! Przede wszystkim sukces samych beneficjentów, którzy zechcieli podjąć wyzwanie i dzięki własnej aktywności i staraniom zrealizowali cel, jakim było podjęcie pracy. Trenerzy stanowili tutaj wsparcie, czasem asystowali na co dzień, czasem wspierali w kontakcie z pracodawcą, czasem konsultowali tylko kwestie formalne, wszystko zależnie od potrzeb i woli beneficjenta. 

A jakie zawody wykonują pracujący uczestnicy projektu? Tak różne, jak sami beneficjenci: od asystenta w handlu międzynarodowym, pracownika biurowego, składacza sprzętu, przez pracownika porządkowego i pracownika ochrony, po kasjera, pracownika działu marketingu czy pracownika pracowni poligraficznej.  Ta różnorodność stanowisk wynika wprost z różnego poziomu wykształcenie, umiejętności i możliwości beneficjentów a także stopnia przygotowania to samodzielnej pracy. 

Oczywiście, wszystko zależy od punku widzenia, dla niektórych ludzi przysłowiowa szklanka zawsze pozostaje do połowy pusta, co za tym idzie 54 % beneficjentów nadal nie pracuje. 
Czy wszystkim beneficjentom uda się podjąć zatrudnienie do końca projektu? Szczera, wynikająca z doświadczenia  odpowiedź brzmi: NIE.  Może to kogoś oburzać, może dziwić ale nie każdy uczestnik podejmie zatrudnienie z prostej przyczyny, nie każdy ma wystarczające pokłady motywacji, chęci i wytrwałości w poszukiwaniu zatrudnienia. Niepełnosprawność jest tutaj w niewielkim stopniu przeszkodą, największą barierą jest samo nastawienie, przyzwyczajenie do bierności i zależności od innych osób, nieadekwatna ocena swoich możliwości. Nie oznacza to jednak, że spoczniemy na laurach i pozostawimy stan rzeczy taki, jaki jest w tej chwili. 

Jakie wobec tego widzimy obszary do pracy na najbliższe miesiące w projekcie? Wspieranie tych osób, które chcą podjąć zatrudnienie i ułatwianie kontaktów z pracodawcami, wzmacnianie tych, które na ten moment obawiają się pracy a co równie istotne, pomoc dla tych osób, które już pracują a w związku z tym zmagają się nowymi, innymi niż dotychczas wyzwaniami.  

W związku z tak różnorodnymi wyzwaniami, wszystkim osobom zaangażowanym w życie projektu, głównie uczestnikom i trenerom pracy należy życzyć przede wszystkim niewyczerpanych pokładów wytrwałości i motywacji, aby kolejny etap realizacji projektu był równie efektywny i udany, jak ten dotychczasowy!


Elżbieta Kucharska

Trener pracy osób niepełnosprawnych w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy