bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-07-25
Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?
Osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym mają trudności w poruszaniu się po rynku pracy, korzystaniu z jego narzędzi, poruszaniu się po urzędach. Często mają problem z funkcjonowaniem nie tylko zawodowym, ale i społecznym. Zazwyczaj różnego rodzaju deficyty i ograniczenia nie pozwalają im na pełne korzystanie z życia zawodowego i społecznego.
Naprzeciw takim osobom wychodzą podmioty realizujące liczne programy i projekty na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem tych działań jest szeroko pojęta aktywizacja zawodowa i społeczna tej grupy społecznej. W ramach realizowanych przedsięwzięć osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie indywidualne szerokiej gamy specjalistów: psychologów, trenerów, doradców zawodowych, asystentów, coachów. Projekty oferują także wsparcie grupowe podczas wielu warsztatów i kursów oraz imprez integracyjnych. W ich ramach odbywają się praktyki i staże zawodowe, niektóre oferują nawet pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Udział w takich przedsięwzięciach cieszy się wśród omawianej grupy osób dużym zainteresowaniem, zwłaszcza że w większości jest on bezpłatny. Mało tego, niektóre podmioty tak konstruują swoje działania, aby beneficjent mógł uzyskać np. stypendium szkoleniowe.
Osoby niepełnosprawne chętnie i często korzystają z oferowanej im pomocy, w zależności od potrzeb i możliwości jedni bardziej efektywnie, inni mniej. Jedni angażują się bardziej i mówią, ze projekt zmienił ich życie na lepsze, inni są niezadowoleni i uważają czas poświęcony na działania projektowe za stracony. 
Poniżej przytaczam kilka wypowiedzi beneficjentów, którzy wzięli udział w projektach aktywizujących społecznie i zawodowo i którzy oceniają ten czas zdecydowanie pozytywnie. Oby takich opinii było jak najwięcej.

Wojciech: „W dzisiejszych realiach przy dużym bezrobociu nawet osoby zdrowe mimo swoich, czasem wysokich kwalifikacji, mają problemy ze znalezieniem pracy. A cóż dopiero osoby niepełnosprawne, które z racji swoich ograniczeń w tym tzw. wyścigu szczurów stoją na przegranej pozycji. Dlatego tak ważne jest to, żeby znalazł się ktoś kto taką osobę wesprze. Na początku byłem nieco sceptyczny co do tego, czy program ten rzeczywiście pomoże mi znaleźć pracę. Nigdy wcześniej nie pracowałem, ba, nawet nie szukałem pracy i postawienie się w roli osoby poszukującej pracy było dla mnie nowym i jednocześnie bardzo trudnym doświadczeniem. Jednak ostatnio przekonuję się, że faktycznie dzięki uczestnictwu w programie mam szansę na znalezienie zatrudnienia.”

Aleksandra: „Program, w którym uczestniczę umożliwia mi bezpośredni kontakt z trenerem pracy, co w konsekwencji daje większe możliwości na rynku pracy. Dzięki indywidualnemu kontaktowi z instruktorem jestem bardziej efektywna i otwieram się na przełamywanie barier związanych z wyszukaniem ofert.”

Krzysztof: „W ramach programu spotkałem się z pracodawcą i wiem, jak powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna. Moja zakończyła się sukcesem. Moje miejsce pracy buduje się, a ja patrzę na pracę budowlańców i bardzo się cieszę, że po wielu latach przerwy znów będę pracował. Będę między ludźmi, może będę miał nowych przyjaciół, zrealizuję swoje marzenie.”

Paweł: „Jestem bardzo zadowolony, że mogę brać udział w projekcie. Odkąd biorę w nim udział zmieniłem się na lepsze – już się nie spóźniam i pracuję nad systematycznością. Jestem też bardziej pewny siebie.”

Jola: „Cieszę się, że biorę udział w projekcie, ponieważ mogę pracować w hotelu. Podoba mi się ta praca i to, że mogę się tam spotkać z moimi kolegami. Nauczyłam się sprzątać, wieszać firanki, myć okna i maglować. Wolę pracować, niż siedzieć w domu i nic nie robić. Nie podoba mi się tylko to, że muszę chodzić do urzędów i stać w kolejkach – nudzi mnie to.”

Wiola: „Staram się być lepsza – chcę być bardziej cierpliwa i nie wpadać w złość.”

Bogdan: „Przed amputacją prowadziłem bardzo intensywne życie zawodowe, tzn. prowadziłem samodzielną działalność gospodarczą. Do programu przystąpiłem z nadzieją, iż dzięki niemu poznam mechanizm funkcjonowania otwartego rynku pracy i funkcjonowania na nim osoby niepełnosprawnej. W ramach programu brałem udział w targach pracy i przekonałem się, że niepełnosprawność ruchowa w stopniu znacznym (05-R) nie jest przeszkodą w otrzymaniu zatrudnienia, że mogę zmienić zawód (na przystosowany do potrzeb rynku pracy), w związku z tym mogę przejść szkolenie organizowane i finansowane przez PUP. Dzięki programowi potrafię napisać swoje CV i list motywacyjny. Udział w programie uświadomił mi, że muszę swoje kwalifikacje zawodowe dostosować do potrzeb rynku pracy […], dostrzec dwa różne tymczasowe rozwiązania dostępne dla mnie (jeżeli chodzi o pracę) – realną szansę pracy na kasie fiskalnej, oraz przy monitoringu wizyjnym miasta. Dzięki programowi wiem też, że mógłbym wrócić do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i otrzymać wsparcie w postaci kredytu na preferencyjnych warunkach.”

Wszystkie cytowane wypowiedzi są wycinkiem rozmów trenerów-asystentów pracujących w projektach aktywizujących społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne, a beneficjenci wyrazili zgodę na ich upublicznianie.


Autor: Magdalena Szul-Fryda

Trener pracy osób z niepełnosprawnością w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy