bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2013-09-20
Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej
Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej
czyli dlaczego warto prowadzić własną działalność gospodarczą.

Bycie osobą niepełnosprawną nierzadko bywa drogą pełną meandrów, szczególnie na rynku pracy. Mając na uwadze ograniczenia wielu osób z orzeczoną niepełnosprawnością, Państwo wyszło naprzeciw ich potrzebie konkurencyjności na rynku pracy. Osoba niepełnosprawna, podobnie jak ludzie bez orzeczonych ograniczeń mogą zakładać działalność gospodarczą. Tym samym stwarzając sobie miejsce pracy i zatrudnienia. A przy okazji, wraz z rozwojem działalności, dać miejsce pracy komuś innemu. Samozatrudnienie, bo na nim się skupię jest bardzo ważnym elementem samoregulacji otwartego rynku pracy. Nazywane jest czasem antidotum na niepewną przyszłość. Mimo iż wielu z nas myślało nad otwarciem własnej działalności gospodarczej, strach okazał się większy niż korzyści, które można osiągnąć prowadząc swoją jednoosobową firmę. Kalkulacja kosztów jest prosta i wskazuje na większą opłacalność samozatrudnienia nad etatem. 

Przykład zaczerpnięty ze strony www.money.pl

http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/czy;samozatrudnienie;jest;oplacalne,169,0,1346217.html 

W przypadku osób, które z racji wykonywanego stanowiska otrzymują wyższe wynagrodzenie, pracodawca ponosi spore koszty związane z ich ubezpieczeniem. Przy wypłacie netto 4000 zł składki ZUS po stronie pracownika wynoszą 1212 zł. Natomiast całkowity koszt jaki ponosi pracodawca to aż 6816 zł.


Brutto

ZUS (pracownik)

NFZ (pracownik)

Zaliczka PIT

Netto

ZUS (pracodawca)

FP i FGŚP (pracodawca)

Suma

5645,41

773,98

438,43

433,00

4000,00

1 026,90

143,96

6816,27Przy przejściu na samozatrudnienie można w takim przypadku zaoszczędzić. Wypłacając byłemu pracownikowi wartość nawet 5645 zł (bez VAT, ponieważ w przypadku czynnych podatników i tak podlega on odliczeniu), przedsiębiorca zyskuje ok 1200 zł miesięcznie, co w rachunku rocznym daje wartość 14.400 zł.

Powyższy przykład pokazuje, że mając do wyboru etat lub samozatrudnienie, pracownik decydujący się przejść na własną działalność zyskuje miesięcznie kilkaset złotych, co w skali roku daje sporą kwotę. W przypadku osób niepełnosprawnych zyski rosną, ponieważ w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsiębiorca może liczyć na refundację kosztów obowiązkowych składek na ubezpieczenia zwanych potocznie ZUSem
 

(więcej na http://www.pfron.org.pl/portal/pl/53/50/Refundacja_skladek_na_ubezpieczenie_spoleczne.html)

Wysokość refundacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, im wyższy stopień niepełnosprawności, tym większa kwota dofinansowania. Narzędzia te pozwalają podnieść konkurencyjność niepełnosprawnego przedsiębiorcy na niełatwym rynku pracy, pomagają mu utrzymać się na rynku mimo pojawiających się początkowo trudności (stworzeniu bazy klientów i potencjalnych klientów, rozpoznawalności marki, solidności jako partnera biznesowego, czasowej nieciągłości finansowej etc.). Mechanizmy wspomagające nie ograniczają się jedynie do refundacji składek obowiązkowych, Państwo również zadbało o dobry start. 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 54 187,65 zł (na dzień 13.09.2013 r.). 

Aby otrzymać wsparcie należy uprzednio złożyć tzw. biznes plan czyli szczegółową prezentację tego, co chcemy osiągnąć, jakimi metodami, w jakimi czasie i jakiego rodzaju usługi będziemy świadczyć lub produkty wytwarzać i komu je będziemy sprzedawać. Trud stworzenia biznes planu opłaca się, ponieważ dotacja jest bezzwrotna, a wymagania jakie nakłada PFRON na początkującego przedsiębiorcę są mało uciążliwe (należy płacić składki ZUSowskie przez 24 miesiące i udokumentować fakturami zakupiony sprzęt, na którego zakup złożyliśmy wniosek). Nieco mniejsze środki, ale też niemałe i bezzwrotne można pozyskać z Funduszu Pracy, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy – 21 675,06 zł (na dzień 13.09.2013 r.). Procedura jest podobna, różnica polega jedynie na okresie obligatoryjnego prowadzenia działalności gospodarczej tj. 12-stu miesięcy.

Konkludując, samozatrudnienie oprócz korzyści finansowych wynikających z prowadzenia własnej firmy, pozwala samodzielnie podejmować decyzje, ustalać czas pracy, jej miejsce, pobudza kreatywność, pozwala być samosterownym. Podnosi samoocenę i poczucie własnej wartości – bycie niepełnosprawnym przedsiębiorcą pozwala pokazać, iż niepełnosprawność w niektórych sytuacjach może ułatwić, a nie stereotypowo utrudnić start w lepsze, samodzielne życie.  
Autorka: Eliza Bujmiła
Trener pracy osób niepełnosprawnych

Bibliografia:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 Nr 99 poz. 1001, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz.1807 z późn. zm.).

Strony internetowe:

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/60/Osoba_niepelnosprawna
_prowadzaca_dzialalnosc_gospodarcza.html
http://pup.opole.pl/osoby-niepelnosprawne/srodki-pfron-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/199

Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy