bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-08-29
Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością
Poczucie kontroli jest zmienną osobowościową. Oznacza to, że każdy człowiek bez względu na płeć, wiek i stopień sprawności nosi w sobie trwałe przekonanie co do sprawstwa i swoich możliwości. Owo przekonanie formuje się w toku naszego rozwoju na skutek oddziaływania środowiska społecznego. Nasze poczynania często spotykają się z aprobatą lub dezaprobatą społeczną. W zależności od tego czy postrzegamy te społeczne wzmocnienia jako losowe, czy jako zależne od naszego działania, kształtuje się w nas poczucie kontroli. Człowiek, który uważa, że ma wpływ na swoje życie poprzez kroki i decyzje, które podejmuje jest osobą wewnątrzsterowną. Natomiast osoba wierząca, że wydarzenia są zależne jedynie od reakcji i działań innych ludzi, od otoczenia i zewnętrznych czynników, jest człowiekiem zewnątrzsterownym. Innymi słowy internalista to ktoś sądzący, że przeszłe wydarzenia, obecne i przyszłe sytuacje są spowodowane jego wystarczającymi lub niewystarczającymi staraniami, umiejętnościami i zdolnościami. Taka osoba bierze odpowiedzialność za swoje życie i pracę. Natomiast eksternalista nie ma zaufania do swoich możliwości i nie angażuje się w kreowanie życia, ponieważ uważa, że nie ma możliwości kontrolowania swojej rzeczywistości, woli zdać się na los lub innych ludzi.
Zapewne niejednemu czytelnikowi nasuwa się teraz pytanie: jaki to ma wpływ na moje funkcjonowanie? Zaryzykuję opinię, że ogromny. Z tych dwóch charakterystyk od razu wyłania się odpowiedź, kto jest kowalem swojego losu. Tylko osoba przekonana, że może wpływać na swoją sytuację będzie wystarczająco zmotywowana, aby zmieniać społeczne i zawodowe położenie. Osoba wewnątrzsterowna ma dużo większe szanse, aby podjąć zatrudnienie, pokonać bariery emocjonalne, zlokalizować i nazwać po imieniu swoje trudności i obawy oraz konstruktywnie regulować kontakty z rodziną i najbliższym otoczeniem społecznym.

Jaki związek ma niepełnosprawność z poczuciem kontroli? Istnieje pewna współzależność. Osoby niepełnosprawne otrzymują bardzo dużo negatywnych wzmocnień ze strony otoczenia. Niepełnosprawność jest swego rodzaju piętnem a orzeczenie o niepełnosprawności etykietą. Człowiek otrzymujący ze środowiska jednoznaczne sygnały, że jest niepotrzebny, gorszy, nie nadaje się do pracy i jest ciężarem dla rodziny może zbudować w sobie przekonanie, że cokolwiek by zrobił to i tak nic się w jego życiu nie zmieni, więc po co w ogóle się starać. Taki schemat myślenia i utrwalony sposób spostrzegania siebie może utrudnić pracę trenera z beneficjentem. Co więcej może również blokować lub znacząco opóźniać proces aktywizacji społecznej i zawodowej a także ingerować w samoocenę i poczucie wartości osoby niepełnosprawnej. Dlatego warto podjąć wysiłek i zastanowić się, z jakim systemem przekonań idziemy przez życie. Czy mamy w sobie siłę? Czy podejmujemy wyzwania? Czy decydujemy o sobie, czy raczej czekamy aż ktoś za nas podejmie decyzje?

Literatura:
R. Ł. Drwal, Poczucie kontroli jako wymiar osobowości – podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań, seria III, t. 3., Warszawa 1978.
W. Sania, Poczucie jakości życia a satysfakcja z małżeństwa i lokalizacja kontroli u małżonków ze średnim i długim stażem związku, praca magisterska, Uniwersytet Opolski, 2014.

Weronika Sania
Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy