bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-09-26
Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

Niepełnosprawni na co dzień zmagają się z całym szeregiem dysfunkcji, które w zależności od rodzaju niepełnosprawności są mniej lub bardziej widoczne i które bywają powodem konfliktów w środowisku pracy. Powstaje pytanie dlaczego osoby niepełnosprawne bywają narażone na konflikty w pracy? Jakie zachowania sprzyjają powstawaniu konfliktów? Jakie mamy rodzaje konfliktów? Kiedy należy interweniować? Jak zapobiegać konfliktom?

 

W życiu współczesnego człowieka środowisko pracy zajmuje bardzo dużo miejsca, a samo posiadanie pracy staje się niezwykle cenną wartością. Przez wkładanie coraz większego wysiłku w osiąganie sukcesów i stawianie pracownikowi coraz większych wymagań konflikty wynikające z nieustannej presji stają się nieodłącznym elementem życia. Miejsce pracy, jako pole nieprzerwanych wzajemnych oddziaływań, jest jednym wielkim konglomeratem konfliktów – każdy z nas wywodzi się z innego środowiska, odznaczamy się różnymi wartościami i potrzebami, które realizujmy na różne sposoby, nie zawsze zgodne z oczekiwaniami innych. W miejscach, w których ludzie muszą współdziałać ze sobą, zawsze mogą powstać różnice zdań przeradzające się w konflikty, zwłaszcza wtedy, gdy te różnice wzmacnia odmienność charakterów.

 

Konflikty tworzące się w środowisku pracy mogą być budujące lub destrukcyjne. Istotą konfliktów budujących, konstruktywnych jest wysiłek zdążający do rozwiązania problemu – ludzie wchodzą w tym przypadku w konflikt, w wyniku którego zostaje wypracowany lepszy sposób funkcjonowania firmy, lepsze procedury czy też w wyniku którego ulepszone zostaną produkty. Ten rodzaj konfliktu, choć rozpoczyna się od wyraźnej różnicy zdań, to dzięki rezygnacji z nieprzejednanego upierania się przy swoim stanowisku, ostatecznie zdąża do zbliżania stanowisk obu stron. Z kolei konflikt destrukcyjny jest konfliktem niszczącym, gdyż jego istotą jest obrona własnych racji i całkowite zdominowanie drugiego człowieka. Strony konfliktu nie skupiają się na rozwiązaniu problemu, lecz dążą do jego eskalacji. W tych konfliktach zwykle żadna ze stron nie odnosi korzyści, a relacje w środowisku pracy stają się napięte, pełne urazów i pretensji. Taki konflikt charakteryzuje się silnymi negatywnymi emocjami, stereotypowym postrzeganiem współpracowników i prowadzi do działań odwetowych.


Konflikt w swoisty sposób kształtuje się jeszcze przed spotkaniem dwojga skonfliktowanych ludzi – na poziomie nabytych przekonań, wartości, a często na poziomie przejętych od innych stereotypów. W trakcie poznawania nowego pracownika (czy ogólniej – każdego człowieka) nasz umysł pracuje intensywniej po to, abyśmy wyrobili sobie o nim zdanie. Bardzo często ten proces następuje automatycznie i pozbawiony jest głębszej refleksji. Od razu chcemy wiedzieć kim jest nowo poznana osoba, jakie ma zamiary wobec nas, jakimi pobudkami się kieruje, czy możemy jej zaufać. Stąd też w trakcie wartościowania uciekamy się do kategoryzowania, szeregowania, a gdy już kogoś umieścimy w odpowiedniej „szufladce” mamy tendencję do dostrzegania tylko tych rzeczy, które utwierdzają nas w przekonaniu, że odpowiednio zdefiniowaliśmy tę osobę. Jeśli komuś, na przykład kierując się stereotypami, przypiszemy określone negatywne cechy, potem dostrzegamy już tylko ujemne aspekty kolejnych sytuacji i zdarzeń. Znajomość danej osoby oparta na stereotypach, niedomówieniach i nieprawidłowej interpretacji jej umiejętności czy cech charakteru prowadzi w linii prostej do konfliktów. Kiedy zaś w danym zakładzie pracy dochodzi do sytuacji stresowych, napięcia, nieporozumień, kiedy czujemy się zagrożeni, natychmiast szukamy kogoś, kto wydaje nam się winny naszych niepowodzeń, kto naszym zdaniem w jakiś sposób się wyróżnia, jest inny, negatywnie nacechowany i podejmujemy z nim walkę.

 

Co więcej konflikty ze swej natury wiążą się z silnymi emocjami. Podczas kłótni nie jesteśmy w stanie jasno myśleć, spojrzeć obiektywnie na drugą osobę i racjonalnie odnieść się do jej argumentów. Wchodząc w jawny konflikt i zachowując się na zasadzie „akcja-reakcja” nie potrafimy odczekać i zastanowić się nad sytuacją, tylko natychmiast reagujemy. Nie skupiamy się na problemie, lecz na przeciwniku i „przepchnięciu” swoich racji.

 

Oprócz konfliktów jawnych istnieją też konflikty ukryte, które – jeśli trwają bardzo długo – generują wiele negatywnych emocji. Natomiast im więcej złych emocji i agresji, tym trudniejsza staje się jakakolwiek konstruktywna dyskusja i tym większe prawdopodobieństwo, że konflikt przyjmie niszczący personalny charakter.

 

Konflikt w miejscu pracy ma więc z reguły ujemne konsekwencje dla procesu pracy, jakości produktów i negatywnie oddziałuje na innych pracowników, na atmosferę pracy, na stosunki międzyludzkie i na kontakt z klientem. Aby uniknąć konfliktów, szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych, należy położyć nacisk na informowanie, dyskusję i próby wspólnego definiowania sytuacji, przede wszystkim zaś na wzajemne poznawanie się. Tego typu podejście wprawdzie nie zawsze uchroni nas przed konfliktami, ale może w dużym stopniu je złagodzić.

 

 

Literatura:

http://www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/konflikty-w-pracy-rodzaje-i-sposoby-funkcjonowania-w-konflikcie-cz-4

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mediacja-sposobem-na-rozwiazywanie-konfliktow-w-srodowisku-pracy

http://www.ekonomicznie.pl/sciagi.php?mod=pokaz&sciaga=2473&kat_id=181

http://www.firma.egospodarka.pl/17161,Konflikty-w-miejscu-pracy-przyczyny-i-powiazania,1,47,1.html

Sławomir Piechaczek
Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy