bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2018-08-20
Jeszcze tylko 3 dni pozostały na złożenie wniosków w tegorocznej edycji konkursu "Kierunek FIO". Termin upływa 22.08.2018 r. o godzinie 14:30 !!!
2018-08-07
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 448_II/2018 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursie.
2018-08-06
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zaprasza na bezpłatne szkolenie “Gotowi na RODO, czyli nowe przepisy o ochronie danych osobowych” dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego, które odbędzie się w czwartek 6 września w godz. 10:00-12:00, na Uniwersytecie Opolskim.
2018-08-05
WYNIKI MARSZAŁKOWSKIEGO KONKURSU GRANTOWEGO "OPOLSKIE EDUKO 2018"! Z przyjemnością informujemy, że w ramach naboru w Marszałkowskim konkursie grantowym zostało złożonych 26 wniosków, z których 14 uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 95 tys. zł.
2018-07-27
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jako operator konkursu na podstawie umowy nr CDO-ROP.526.12.1.2018PP zawartej z Miastem Opole ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w konkursie.
2018-07-18
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zapraszają na spotkania edukacyjno-informacyjne !!!
2018-07-16
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.
2018-06-26
Fundacja „Merkury” informuje iż w ramach projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” wybrała 4 z pośród 40 innowacji do upowszechniania.
2018-06-21
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Miasta Opola na szkolenie z RODO, które odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca br.
2018-06-19
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w Marszałkowskim Konkursie Grantowym „Opolskie EDUKO 2018”. Nabór wniosków trwa od 18 czerwca do 6 lipca br.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 74
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy