bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2019-12-04
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy wszystkim Wolontariuszom i Wolontariuszkom najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z podejmowanych działań, wytrwałości w czynieniu dobra i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym!
2019-11-22
Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki opolskich organizacji pozarządowych na kolejne, bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „Silniejsze opolskie NGO” finansowanego ze środków Miasta Opola.
2019-11-08
Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki opolskich organizacji pozarządowych na dwudniowe, bezpłatne szkolenie: „Zarządzanie organizacją pozarządową”, które odbędzie się w dniach: 15.11.2019 - I część godz: 15:30-20:00 oraz 16.11.2019 - II część godz: 10:00-14:00.
2019-10-22
Informujemy, że w ramach projektu „Silniejsze Opolskie NGO” realizowanego na podstawie umowy nr CDO-ROP.526.21.1.2019 zawartej z Miastem Opole uruchamiamy dyżury doradcze dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Opola.
2019-09-25
Zapraszamy na "Debatę wolontariacką" w ramach Programu Korpus Solidarności - Program Rozwoju i Wspierania Wolontariatu Długoterminowego 2018-2030, która odbędzie się 10.10.2019 r. w ZSZ nr 4 w Opolu.
2019-07-23
Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu ofert w ramach projektu „Silne NGO”
2019-07-02
Przypominamy, że do poniedziałku (tj. 08.07.2019 r.) do godziny 13-tej, można składać wnioski do otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.
2019-06-24
Dołącz do ponad 4 500 organizacji non-profit korzystających z serwisu Canva. Canva oferuje bezpłatnie wersję premium dla zarejestrowanych organizacji non-profit, jak fundacje i stowarzyszenia. 
2019-06-17
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.
2019-05-15
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przedstawia wyniki przeprowadzenia zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe nr 2/2019/9.1.1
1 2 3 4 5 6 73
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy