bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

GŁOS NGO

Trenerzy Zdrowia
2015-05-05
Trenerzy Zdrowia
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z rozmową z Marta Chalimoniuk-Nowak – Wiceprezes, Koordynator Projektów w Polskim Stowarzyszeniu Trenerów Zdrowia (PSTZ).
Wywiad przeprowadził i opracował wolontariusz Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Marek Cap. Serdecznie dziękujemy.

Marek Cap: Jak to się wszystko zaczęło?

Marta Chalimoniuk-Nowak: Przewodniczący naszej naukowej rady programowej (dr Paweł F. Nowak) jest autorem idei treningu zdrowotnego i zgromadził wokół siebie osoby, które trenował, uczył oraz pasjonatów aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Podsumowaliśmy nasze prywatne doświadczenia i kompetencje i okazało się, że osoby, które były inicjatorami stowarzyszenia (zarząd, rada naukowa i inni członkowie) chętnie zaangażują się w inicjatywy i projekty, które służą społeczności lokalnej w tej dziedzinie, które promują właściwe prozdrowotne (a nie prosportowe) zachowania, rozwijają pasje, także w połączeniu z pedagogiką i kierowaniem projektami.

Nie byliśmy zadowoleni z inicjatyw lokalnych w zakresie kultury fizycznej, które promowały rywalizację, a nie aktywność dla zdrowia; ponadto od lat staramy się indywidualnie polemizować z populistycznymi poradami z mediów i edukować należycie, obalając mity w zakresie treningu, zawodów, diety itp. W formule sformalizowanej, jako stowarzyszenie, robimy to oficjalnie, kompleksowo i w innej skali.

Możemy także prowadzić działania typowe dla jednostek naukowych, poza uczelniami, uniezależniając się od nich, od ograniczeń administracyjnych, barier formalnych. W stowarzyszeniu procesy decyzyjne przebiegają sprawniej, sami określamy priorytety i staramy się inicjować takie działania, w jakich np. możemy być pierwsi w kraju, pierwsi w regionie i wybierać te problemy, które w danej chwili są istotne społecznie (np. decydując o diagnozach społecznych, projektach badawczych itp.).

Czym się zajmuje PSTZ i do kogo są kierowane działania stowarzyszenia?

M.Ch-N. Naszą główne obszary funkcjonowania to działalność edukacyjna i badawcza. Działamy w sektorze ochrony zdrowia, zarówno na rzecz dorosłych i dzieci. Jesteśmy w dużej mierze stowarzyszeniem naukowym – mamy radę naukową złożoną z uznanych ekspertów, a zarazem świetnych praktyków. Prowadzimy badania, opracowujemy diagnozy społeczne;  koncentrujemy się nie tylko na tym, co sami lubimy, ale staramy się przede wszystkim inicjować takie działania, które nie były podejmowane, gdzie jest luka do zagospodarowania, gdzie brakuje rzetelnego doradztwa czy lokalnych diagnoz, gdzie nie sposób sformułować konkretnych zaleceń, bo nie było badań w tym zakresie itp. Na tym polu chętnie pomagamy administracji publicznej, służymy radą i pomocą w istotnych społecznie problemach związanych ze zdrowiem, starzeniem się, wychowaniem do zdrowia, kulturą fizyczną.

Edukacja zdrowotna jaką prowadzimy jest realizowana w różnych obszarach, zarówno jest to edukowanie nauczycieli wf,  którzy są edukatorami zdrowia, urzędników, absolwentów zdrowia publicznego, przedstawicieli innych organizacji pozarządowych czy praca z trenerami i podnoszenie ich kompetencji. Ale także np. nauka zdrowej rywalizacji wśród dzieci i wyrabiania nawyków, np. jak unikać wad postawy, poprawiać wydolność, zdrowo się odżywiać czy  zachęcić do aktywności, mimo cukrzycy czy astmy.

Zajmujemy się wsparciem, oceną i tworzeniem programów zdrowotnych np. uczymy podmioty, które mają realizować czy inicjować projekty zdrowotne, od administracji publicznej po firmy, działające w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) często z branż niemających ze zdrowiem nic wspólnego.

Pokazujemy, jak tworzyć cele, projekty, jak przeprowadzić ich ewaluację, jak efektywnie prowadzić takie projekty i jak osiągać założone cele. Uczulamy ludzi na to, że warto zacząć od rzetelnego zdiagnozowania  problemu społecznego, który występuje u danej lokalnej społeczności, a nie ograniczać się do efekciarstwa, np. eventu, który nic nie zmienia, nic nie wnosi, jest jednak łatwy do rozliczenia, zorganizowania, pokazania w internecie czy prasie lokalnej, do czego ogranicza się wiele podmiotów, nie tylko biznesowych.

Stowarzyszenie tworzą m.in. naukowcy w różnych dziedzin (od kultury fizycznej po zdrowie publiczne, psychologię, ochronę środowiska), którzy są w stanie przygotować narzędzia i przeprowadzić potrzebne badania. Prowadzimy również consulting i szkolenia, prelekcje przy znaczących kongresach i konferencjach dla sektora ochrony zdrowia czy w ramach dni zdrowia publicznego (np. na UM we Wrocławiu) oraz dla środowisk pracujących z ludźmi starszymi, we współpracy z Opolskim Klastrem Medycznym 50+, do którego należymy od grudnia.
Warto dodać, że jesteśmy autorami raportów tematycznych, które szeroko popularyzujemy w ogólnopolskich mediach, staramy się nadać im pewną rangę, bo wiele ważnych tematów nie funkcjonuje w opinii publicznej. Np.  jako pierwsi zajęliśmy się analizą tematu silnych marek Opolszczyzny – zarówno tych biznesowych, jak i produktowych,  turystycznych, sportowych, gdyż sami zorientowaliśmy się w naszym środowisku zawodowym, że nasze województwo nie jest znane przez Polaków tak, jak inne regiony i wielu ludziom niestety z niczym się nie kojarzy, poza festiwalem piosenki w Opolu. mamy nadzieję, że nasze badania i opracowanie będą konkretną pomocą dla urzędników w podejmowaniu decyzji, jak promować i rozwijać opolską turystykę, lokalny biznes i atrakcje. Aktywny wypoczynek ma tu ogromny potencjał do rozwoju, co nas szczególnie cieszy, ale wymaga odważnych i długofalowych decyzji ze strony lokalnych władz.

Jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim i tworząc raporty, opracowując badania czy edukując działamy w skali ponadregionalnej; na swój sposób konkurujemy zatem z podmiotami z całego kraju, także próbując pozyskać środki z funduszy norweskich, ministerialnych i innych, ale to bardzo trudna droga; nie sposób też porównywać się z dużymi fundacjami, prowadzącymi działalność gospodarczą, dysponującymi dużym budżetem i sztabem ludzi, też na etatach.

Naszym podstawowym działaniem statutowym jest oczywiście szeroko rozumiana edukacja zdrowotna. Obecnie wiele projektów jest inicjowanych prowadzonych przez biznes czy NGO, które wchodzą do szkół i mają swoją ofertę dla dzieci, rodziców czy dla nauczycieli. Nie ukrywam, że wiele tego typu inicjatyw jest zorientowanych na samo działanie, a nie na cel, np. rozdaje się gadżety i nie oczekuje konkretnych działań, wdrożenia programu, długofalowego edukowania i oceną wzrostu świadomości zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i dorosłych. Staramy się oceniać wszelkie tego typu działania z całej Polski, ich efekty, skalę, opiniujemy pomysły i zbieramy w formie corocznego opracowania, a od tego roku będziemy nagradzać najlepsze.

Jakie projekty są obecnie przez Państwa realizowane?

Należymy do Opolskiego Klastra Medycznego 50+, który pomału się rozkręca i w jego strukturze z innymi partnerami w maju współorganizujemy konferencję z ochrony zdrowia. Poza tym prowadzimy kolejne badania (w grupach biegaczy, organizatorów imprez, trenerów), dalej szkolimy nauczycieli ale liczymy także na to, że lokalne urzędy zgłoszą się do nas i przekażą nam, w jakim zakresie są im potrzebne diagnozy społeczne i raporty, ponieważ nie domyślimy się sami, czego potrzebują. W maju również współpracujemy z CWK w Opolu przy targach Sport&Fit, gdzie m.in. mamy prowadzić szkolenie z personal brandingu dla instruktorów i trenerów oraz Dniami Zdrowia Publicznego we Wrocławiu.

Kontynuujemy te projekty, które dotychczas realizujemy. Na pewno w listopadzie zorganizujemy konferencję i szkolenia warsztatowe z programów zdrowotnych i promocji zdrowia w szkole, która ma też na celu integrację różnych środowisk (oświaty, nauki, biznesu i NGO). Mamy pomysł na zorganizowanie także imprezy sportowej dla dzieci w Nysie, co jednak jest uzależnione od dotacji.

Sukcesy Stowarzyszenia to..?


M.Ch-N. Trudno mówić tu o czymś niezwykle spektakularnym, ponieważ działamy dopiero od 15 miesięcy, ale myślę, że jak na tak młode stowarzyszenie prowadzimy dosyć dużą i spektakularną działalność. M.in. mamy swoich przedstawicieli w komisjach projektów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej czy w grupie doradczej ds. edukacji CSR przy Ministerstwie Gospodarki. Mamy prężnie działającą radę naukową, przeprowadziliśmy 4 szerokie ogólnopolskie badania i opracowaliśmy wiele publikacji, w tym naukowych, z afiliacją stowarzyszenia.

Prowadzimy  popularny fanpage na Facebooku Trenerzy Zdrowia, który jest miejscem bezpośredniego kontaktu z wszystkimi osobami zainteresowanymi zdrowiem, zdrowym stylem życia. Wiele osób właśnie tam  kontaktuje się z nami, zadają nam różne pytania (od odchudzania po trening, przygotowanie do biegania czy triathlonu), na które zawsze odpowiadamy; tam też staramy się dementować różne mity, rozprawiać się z pewnymi modami np. dotyczącymi diet cud czy metod treningowych. Zajmujemy się też problemem healthismu wśród osób trenujących bardziej wyczynowo i wśród amatorów i staramy na to uczulać czytelników.  To jest zjawisko stosunkowo nowe, ale niestety dynamicznie się rozwijające i prowadzące do wielu problemów psycho-fizycznych i społecznych, od braku dystansu, po kontuzje, silny stres czy rozpady małżeństw.

Współpracujemy też od roku z Magazynem Trenera i na łamach tego dwumiesięcznika w każdym numerze doradzamy trenerom i nauczycielom wf.

Plany na najbliższe lata?

Myślę, że czas zweryfikuje pomysły i obecnych i nowych członków, czas i szczęście w konkursach dotacyjnych, pozwalających działać bardziej spektakularnie. W tej chwili stowarzyszenie tworzy niemal 30 osób z 7 województw, w tym trenerzy, ewaluatorzy projektów, wykładowcy akademiccy i doktoranci. W większości to ludzie z 16- 20-letnim stażem zawodowym. Inicjatywy są i będą związane zatem z doświadczeniem zawodowym, naszymi kompetencjami. Natomiast z pewnością chcemy robić  jeszcze więcej badań i raportów i rozwijać współpracę z administracją publiczną. Mamy świadomość, że konkurencja lokalna rośnie – w samym woj. opolskim widać, ile nowych organizacji pozarządowych przybyło w ostatnich 2 latach, a wszyscy konkurują o te same środki. Chcemy także rozwijać pomysł Silnych Marek Opolszczyzny. Jesteśmy też otwarci na partnerów zagranicznych, staramy się inicjować współpracę z uznanymi podmiotami np. z uczelniami z Austrii czy Liechtensteinu, poznawać dobre praktyki, korzystać z benchmarkingu. Pomysłów z pewnością nam nie brakuje.Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy samych sukcesów.


Polskie Stowarzyszenie Trenerów Zdrowia

tel.: 669 879 990

e-mail: pstz.office@gmail.com


Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy