bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

GŁOS NGO

Czas dla rodziny
2015-06-18
Czas dla rodziny
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z kolejną Liderką opolskiej organizacji. Rozmowę z Barbarą Słomian, prezeską Stowarzyszenia „Czas dla Rodziny”, przeprowadził Marek Cap, wolontariusz OCWIP.M.Cap: Co sprawia, że rodzina jest taka ważna?

B.Słomian: Z bardzo wielu powodów. Pierwszym i najważniejszym jest ten, że rodzina jest najbardziej naturalnym środowiskiem rozwoju człowieka. Rozwój ten odbywa się w głównej mierze dzięki rodzicom, którzy oddziałują na dziecko w sposób świadomy, intencjonalny, ale również w sposób niezamierzony, poprzez przykład. Ich postawy wywierają ogromny wpływ na jego rozwój, na zdolność do uczenia się, ale przede wszystkim na rozwój osobowości. To jaki dziecko ma obraz siebie, jak postrzega świat, jaki ma stosunek do innych, a nawet jak będzie pełniło w przyszłości rolę ojca i matki zyskuje żyjąc w rodzinie. Jeżeli są to kochający się małżonkowie, to dziecko wzrastając  w takiej rodzinie ma zapewniony dobry start dorosłe życie. Jak mówi J.P. Cavallier „Fakt urodzenia  w takiej a nie innej rodzinie określa punkt życiowego startu dziecka oraz szanse na realizację przyszłych celów życiowych”.        

Wreszcie to w rodzinie nabywamy również wszelkich umiejętności w każdej sferze: motorycznej, poznawczej, emocjonalno-społecznej. Ale, przede wszystkim, żyjąc w rodzinie dziecko ma szansę na nawiązanie prawidłowych więzi, które są najistotniejszym czynnikiem rozwoju każdego człowieka. Więź ta tworzy się dzięki temu, że dziecko czuje się w niej bezpiecznie, że ma poczucie przynależności, jest traktowane z szacunkiem, a rodzice, rodzeństwo i dalsza rodzina zwyczajnie cieszą się, że jest, akceptują je takim jakie jest, cenią je, ale nade wszystko spędzają czas z dzieckiem. To jest najcenniejszy dar dla dziecka – dostępność rodzica. Ale to rodzi wzajemność, bliskość, daje siłę  poczucie szczęścia. 

Jako Stowarzyszenie chcemy pomóc chronić rodzinę i promować jej bogactwo, pamiętając przy tym, iż „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” (J.P.II)

M.C.: Czy wasze działania są skierowane także do rodzin dysfunkcyjnych?

B.S.: Oczywiście, że tak, każda rodzina jest ważna. Jednak nie będziemy proponować rodzinom zajęć terapeutycznych (tym zajmują się inne jednostki), raczej nasze działania wobec rodziny mają na celu pokazanie dobrych sposobów na funkcjonowanie rodziny, by w ten sposób zapobiegać dysfunkcjom.                                                                                                                         
Jesteśmy świadomi, jak ważne zadanie społeczne ma do wypełnienia rodzina i jak wiele się obecnie od niej oczekuje. W gąszczu propozycji kierowanych do rodziny coraz trudniej jest wybrać te wartościowe, które faktycznie służą jej dobru. Mało jest wydarzeń dla całej rodziny,  większość dedykowana jest tylko rodzicom lub tylko dzieciom. A tyle wspaniałych rzeczy rodzice i dzieci mogą robić razem! Chcemy organizować takie wydarzenia, na jakie możemy zaprosić wszystkie pokolenia! Będą promowały kulturę, sztukę, uniwersalne wartości, jak również regionalne tradycje, historie, miejsca.

M.C.: Obecnie realizowane projekty oraz plany na przyszłość?

B.S.: Obecnie realizujemy projekt pn. Aktywizacja mieszkańców Domu Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach. Celem głównym projektu jest integracja społeczna rodziny – tu  samotnych matek i ich dzieci, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Planujemy:  zorganizowanie warsztatów, zwiększających umiejętność samodzielnego zorganizowania wycieczki z dzieckiem przez matki biorące udział w projekcie;  zorganizowanie wyjść do teatru, Klubu jeździeckiego, Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie; zrealizowanie wspólnego mini-spektaklu o tematyce rodzinnej; wykonanie makiety "dobrego dinozaura" z ekologicznych tworzyw; wspólny piknik rodzinny przygotowany przez matki; promocja walorów rekreacyjnych miasta Opola oraz terenu Województwa Opolskiego. Zależy nam na tym, by mamy nauczyły się odpowiedzialnie funkcjonować ze swoimi pociechami, by same przy okazji doświadczyły przyjemności ze wspólnego czasu z dzieckiem, ale też z udziału w zajęciach.

Co do planów, jest ich całkiem sporo. 

Pragniemy uruchomić we wszystkich oddziałach Stowarzyszenia Kluby dla Rodzin, w których będą odbywały się zarówno cykliczne zajęcia, jak i jednorazowe wydarzenia. Planujemy m,in.
  • Zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci, np. Wspólna zabawa-świetna sprawa;
  • Zajęcia tematyczne dla dzieci, np. Podróże znane i nie-znane (w środku zimy aranżujemy plażę np. we Włoszech)-poznajemy świat…, Opole oczami dzieci (albumy, wystawy prac, audycje radiowe, reportaże tv…), Dziecięca filharmonia, koncert nie-poważny, Tworzymy coś z niczego, czyli rzecz o ekologii itp.;
  • Spotkania i warsztaty dla rodziców, m.in. Prelekcje z udziałem wartościowych osób; Spotkania z: nauką, sztuką i kulturą; Rozmowy o wychowaniu-cykl warsztatów; Wspieram rozwój swojego dziecka-cykl warsztatów; Porady, konsultacje ze specjalistami, rozmowy z: pedagogiem,  fizjoterapeutą, psychologiem,  neurologopedą, lekarzem,  terapeutą SI, duchownym;                         
  • Kawiarenka w Klubie;
  • Własne imprezy rodzinne – np. bal karnawałowy;
  • Spotkania, obozy, biwaki  w okresie letnim;
  • Extra - Zajęcia dla zmęczonych rodziców;
  • Super – Zajęcia- Kulturałki: tańczymy, śpiewamy, malujemy, gramy, lepimy, tworzymy…

Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy samych sukcesów.
 
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy